Home Page / Find Your Therapist / Pirita Kiljunen

Pirita Kiljunen

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Cognitive
Oulu,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Etsitkö inhimillistä ja kokenutta mielenterveystyön ammattilaista ja kognitiivista psykoterapeuttia rinnallesi kulkemaan, kun lähdet matkalle sisimpääsi? Psykoterapeuttina voin auttaa sinua ymmärtämään itseäsi ja kärsimystäsi syvemmin sekä löytämään toimivampia tapoja parantaa omaa hyvinvointiasi.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Vuorovaikutustilanteessa olen lämmin, kuunteleva, toisaalta keskusteleva ja aktiivinen. Minulle on tärkeää pyrkiä luomaan psykoterapiassa yhteistyösuhde, jossa voit kokea olevasi hyväksytty ja turvassa. Terapiassa edetään yhdessä asetettujen yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti etsien keinoja jotka johtavat parempaan oloon ja kokemukseen oman elämän mielekkyydestä. Tärkeää on tarkastella mitkä seikat tilanteessasi tukevat hyvinvointiasi ja mihin tarvitaan muutosta. Omana itsenä kasvaminen, oman minuuden selkiytyminen ja vahvistuminen sekä myötätuntoisemman suhteen kehittäminen itseä kohtaan ovat usein tärkeitä tavoitteita psykoterapiassa.

About my therapy sessions

Istunnoilla voidaan tarkastella esimerkiksi ongelmallisiksi kokemiasi tilanteita ja niihin liittyviä tunteita, ajatuksia ja toimintaa sekä keskustellen, että kirjallisesti havainnollistaen. Näin usein toistuviin noidankehämallisiin ongelmatilanteisiin voi löytyä uusia näkökulmia tai selviytymiskeinoja. Elämänhistorian kokemusten ja kiintymyssuhteiden merkityksiä voidaan tarkastella suhteessa nykyhetken ongelmiin. Voit saada myös pieniä kotitehtäviä tai lukemistoja istuntojen välille. Tunteiden tunnistamista ja säätelyä sekä syvempää itseymmärrystä voidaan vahvistaa ja harjoitella keskustelun lisäksi myös erilaisten kehollisten- ja mindfullnes-tyyppisten harjoitusten tai kokemuksellisten tekniikoiden avulla.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus psykiatrian eriskoissairaanhoidosta yleisimpien psykoterapissa hoidettavien mielenterveyden häiriöiden parissa. Lisäksi olen työssäni kohdannut paljon ilmisiä, jotka kärsivät vakavista tai pitkäaikaisista fyysisistä sairauksista ja kivusta. Psykoterapiakoulutuksessani olen syventynyt kognitiivisen psykoterapian lisäksi skeematerapiaan ja erilaisiin mindfullnes-tyyppisiin työtapoihin. Lisäksi olen perehtynyt myös traumaperäisten häiriöiden vakauttavaan hoitoon kaksivuotisen koulutuksen myötä.

First session price

80.00

Regular session price

92.00

Pricing details