Home Page / Find Your Therapist / Pia Kärnä

Pia Kärnä

In education Psychologist, Cognitive analytic
Helsinki, Malmi
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tarjoan psykologin keskustelukäyntejä, koulutuspsykoterapiaa (kognitiivis-analyyttinen viitekehys) ja vanhempainohjausta. Voit tulla yksittäisille käynnille, lyhytterapeuttiselle jaksolle tai pidempään koulutuspsykoterapiaan. Vastaanottoajat torstai-iltaisin ja perjantaisin.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
Additional Training

Education of neuropsychologist

About me as a therapist

Olen saanut palautetta siitä, että olen lämmin, tarkkanäköinen, läsnäoleva ja herkkä kuulemaan asiakkaani odotuksia yhteisen työskentelyn suhteen. Minulle on tärkeää, että koet tulevasi omana itsenäsi kuulluksi, arvostetuksi ja yksilöllisesti kohdatuksi luottamuksellisessa ilmapiirissä. Työskentelytapani mukautuu aktiivisemmaksi tai tilaa antavammaksi kulloisenkin tilanteen mukaisesti. Olen taustakoulutukseltani myös neuropsykologi, joten tarvittaessa työskentelyssä voidaan huomioida esim. neuropsykiatriset häiriöt. Opiskelen kognitiivis-analyyttisessa psykoterapeuttikoulutuksessa (Helsingin yliopisto, 2017-2020). Koulutusterapia ei ole Kela-korvattavaa.

About my therapy sessions

Pohdimme aluksi yhdessä, mihin asioihin elämässäsi toivot muutosta. Lähtökohtana ovat ne asiat, jotka sinulle ovat ajankohtaisesti haastavia. Usein aiempien elämänkokemusten tai vuorovaikutuskokemusten tarkastelu lisää ymmärrystä myös suhteessa nykyiseen elämäntilanteeseen. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian menetelminä voidaan keskustelun ohella käyttää erilaisia toiminnallisia tai luovia menetelmiä, kuten kirjoittamista tai kuvallista jäsentämistä. Olennaisinta on löytää juuri sinulle parhaiten sopivat työskentelytavat.

Issues often worked with
Personal growth and development Personality disorders Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

Olen saanut työskennellä psykologina yli 15 vuoden ajan eri ikäisten ja monenlaisissa elämäntilanteissa olevien aikuisten , nuorten ja lasten kanssa. Työkokemukseni aikuisten ja nuorten kanssa työterveys- ja ammatinvalintapsykologina sekä aikuiskoulutuskeskuksen psykologina liittyy työssä ja opiskelussa jaksamiseen, mielialaan, ahdistuneisuuteen ja sosiaaliseen jännittämiseen sekä erilaisiin elämän muutostilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Lisäksi minulla on pitkä työkokemus oppimisvaikeuksista ja neuropsykiatrisista vaikeuksista kärsivien lasten ja heidän vanhempiensa tukemisesta.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details

Vakiokäyntien hinta koskee yksittäisiä psykologin vastaanottokäyntejä, pidempien koulutuspsykoterapioiden hinta sovittavissa.