Home Page / Find Your Therapist / Paula Kauppi

Paula Kauppi

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Solution-oriented
Porvoo,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Teen psykoterapiaa ratkaisukeskeisellä viitekehyksellä. Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja minulla on Kelan pätevyys kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajana aikuisten ja yli 16 vuotiaiden nuorten kanssa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa toimii työskentelyni viitekehyksenä, mihin liittyy oleellisena osana arvostava ja avoin vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Kuuntelen ihmisen elämäntarinaa tarkalla korvalla, esitän kysymyksiä ja autan ihmistä löytämään omia ratkaisukeinoja ja vahvuuksia tilanteeseensa. Annan myös psykoedukaatiota osaamisalueitteni puitteissa jättäen asiakkaan harkintaan, miten hän tätä tietoa hyödyntää omassa elämässään.

About my therapy sessions

Terapiassa keskustelemme niistä asioista, joihin asiakas on tullut hakemaan apua, elämänhistoriaa unohtamatta. Yksi osa terapiaa on tavoitteiden asettelu sekä keinojen ja voimavarojen etsiminen, jotka auttavat asiakasta tavoitteeseensa pääsemisessä. Terapiassa huomioin myös kehon ja mielen yhteyden ihmisen hyvinvoinnissa ja hyödynnän tarpeen mukaan kehollisia menetelmiä, kuten vakauttamista, ankkurointia ja rentoutusharjoituksia.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Personality disorders Bipolar disorder Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Viimeiset vuodet olen työskennellyt traumatisoituneiden ja/tai masennus-, ahdistus – ja paniikkioireista kärsivien aikuisten kanssa. Tätä ennen minulla on pitkä työkokemus erityislasten kanssa työskentelystä. Osaamisalueitani ovat masennus-, ahdistus- ja paniikkioireet, traumat, dissosiaatiohäiriöt, neuropsykiatrisista oireyhtymistä ADHD/ADD.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

First session price

50.00

Regular session price

90.00

Pricing details