Home Page / Find Your Therapist / Patrick Zilliacus

Patrick Zilliacus

Psychological therapy Psychologist, Cognitive behavior therapy (CBT)
KKT ARVO - Helsinki,
English Finnish
Customer Groups
Children under 13y Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
I`m clinical psychology. My calling is to promote well-being and happiness of humankind. My approach is in third wave cognitive behavioral therapies - and especially in acceptance and Commitment therapy (ACT).

Most of us want to live a fulfilling life. Unfortunately, everyday struggle with unpleasant thoughts and feelings can really take a toll on us. What holds you back is not your emotions, but your attitude towards it.

My job as a therapist is not eliminate difficult feelings; rather, help to be present with what life brings us. When you stop trying to control how you feel, you can take control of what you do. Success in life means living by your values.

In the therapy I'll use acceptance and mindfulness strategies combined with commitment and behavior-change strategies, to increase psychological flexibility. My job is to help you to take steps toward what matters.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
  • No psychotherapeutic education
About me as a therapist

Työskentely minun kanssani on alusta lähtien aktiivista. Keskitymme tähän hetkeen ja myönteiseen muutokseen. Emme ainoastaan puhu ongelmista, vaan harjoittelemme taitoja, jotka auttavat kohtaamaan kipeät tunteet ja ajatukset.

Työssämme on kaksi tarkoitusta. Ensinnäkin tarkoituksena on auttaa elämään elinvoimaista, rikasta ja merkityksellistä elämää. Tätä varten käytämme aikaa sen selkeyttämiseen, mitä pohjimmiltaan haluaa elämältään. Toinen tarkoitus on auttaa käsittelemään vaikeita tunteita, ajatuksia ja muistoja. Kun aika ja energia ei kulu kamppailuun tunteiden kanssa, sen voi käyttää itselle tärkeisiin asioihin.

Terapeuttina olen läsnä, avoin ja hyväksyvä. Uskon, että jokaisella on mahdollisuus muutokseen. Täydellinen muutos voi kestää kauan, mutta suunnan muutos voi tapahtua hetkessä.

About my therapy sessions

Minun tärkein kysymys on: mitä sinä haluat? Miltä elämäsi näyttäisi, jos asia, jonka kanssa kamppailet, ei olisi enää ongelma? Jos olisit vahvempi ja joustavampi, mitä voisit tehdä toisin?

Työotteeni on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Se on aktiivinen lähestymistapa, ja huomio on tässä hetkessä. Tarkastelemme suuntaa, johon haluat kulkea omassa elämässäsi ja esteitä, jotka ovat tielläsi. Harjoittelemme uusia taitoja ja mietimme kotitehtäviä, jotta uudet asiat siirtyisivät oman elämäsi kontekstiin. Kun työskentely on aktiivista ja keskittyy muutoksen kannalta tärkeimpiin asioihin, muutama kerta voi riittää.

Jos haluat lukea lisää minusta, tutustu kotisivuihini www.patrickzilliacus.fi

Issues often worked with
Subtance abuse/addiction Relationship problems Processing my past Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen psykologi ja yksityinen terapeutti. Työni pohjautuu kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) kolmannen aallon suuntauksiin, erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT). Koulutan myös myös itse terapiataitoja terveydenhuollon ammattilaisille.

Mitä on HOT?

HOT pyrkii ymmärtämään ihmiselämää tärkeimmistä psykologisista prosesseista käsin. Ne ovat myös taitoja, ja niitä voi kehittää. Samalla tavalla kuin kuntosaliharjoittelu vahvistaa kehon lihaksia, HOT-työskentely vahvistaa joustavaa mieltä. Joustavan mielen taidot auttavat kääntämään psykologisen pahoinvoinnin elinvoimaiseen elämää. Joustavan mielen taidot auttavat kohtaamaan vaikeimmatkin ajatukset, tunteet, muistot, mielihalut, ja kehon tuntemukset ilman, että ne ottavat valtaa elämästä. Ne auttavat katkaisemaan kielteisen ja ongelmaa vahvistavan käyttäytymistaipumusten ketjun. Kun oppii nousemaan pelkojen yläpuolelle, voi muuttaa lähestymistapaa itseen ja elämään.

Additional information

Ota yhteyttä ja kerro, että olet kyllästynyt kamppailemaan samojen ongelmien kanssa ja kaipaat muutosta.

First session price

120.00

Regular session price

120.00

Pricing details

Opiskelijat -20%