Home Page / Find Your Therapist / Patrick Zilliacus

Patrick Zilliacus

Psychological therapy Psychologist, Cognitive behavior therapy (CBT)
Solvum - Helsinki,
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
I`m clinical psychology. My calling is to promote well-being and happiness of humankind. My approach is in third wave cognitive behavioral therapies - and especially in acceptance and Commitment therapy (ACT).

Most of us want to live a fulfilling life. Unfortunately, everyday struggle with unpleasant thoughts and feelings can really take a toll on us. What holds you back is not your emotions, but your attitude towards it.

My job as a therapist is not eliminate difficult feelings; rather, help to be present with what life brings us. When you stop trying to control how you feel, you can take control of what you do. Success in life means living by your values.

In the therapy I'll use acceptance and mindfulness strategies combined with commitment and behavior-change strategies, to increase psychological flexibility. My job is to help you to take steps toward what matters.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
  • No psychotherapeutic education
About me as a therapist

Minun kanssani on helppoa ja luonnollista puhua myös kipeistä asioista. Olen rauhallinen, jalat maassa, läsnä, avoin ja hyväksyvä. Minulle on tärkeää, että sinun näkökulmasi näkyy ja toiveesi toteutuvat meidän tapaamisessa. Olen myös rohkea ja kannustaan menemään epämukavuusalueelle, jos se on tarpeen muutoksen kannalta. Jos haluat lukea lisää minusta, tutustu kotisivuihini www.patrickzilliacus.fi Otan vastaan vain itsemaksavia asiakkaita.

About my therapy sessions

Tapaamisissamme keskitymme niihin teemoihin, jotka koet tärkeäksi. Tarkoituksena on auttaa käsittelemään vaikeita tunteita, ajatuksia ja muistoja tavoilla, joka auttavat vapautumaan jumiutuneista tilanteista. Toivon, että tapaamiset auttavat ymmärtämään omaa historiaa ja koettuja ongelmia ja menemään eteenpäin hyödyllisellä tavalla. Tarkoitus on auttaa elämään elinvoimaista, rikasta ja merkityksellistä elämää. Työskentely on alusta lähtien aktiivista ja usein toiminnallista. Teen monesti silmät-kiinni harjoituksia, jotka antavat uusia taitoja ja perspektiiviä tilanteisiin.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Processing my past Relationship problems Subtance abuse/addiction
My professional background and knowledge

Olen psykologi ja yksityinen terapeutti. Työni pohjautuu kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) kolmannen aallon suuntauksiin, erityisesti hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT). Koulutan myös myös itse terapiataitoja terveydenhuollon ammattilaisille.

Mitä on HOT?

HOT pyrkii ymmärtämään ihmiselämää tärkeimmistä psykologisista prosesseista käsin. Ne ovat myös taitoja, ja niitä voi kehittää. Samalla tavalla kuin kuntosaliharjoittelu vahvistaa kehon lihaksia, HOT-työskentely vahvistaa joustavaa mieltä. Joustavan mielen taidot auttavat kääntämään psykologisen pahoinvoinnin elinvoimaiseen elämää. Joustavan mielen taidot auttavat kohtaamaan vaikeimmatkin ajatukset, tunteet, muistot, mielihalut, ja kehon tuntemukset ilman, että ne ottavat valtaa elämästä. Ne auttavat katkaisemaan kielteisen ja ongelmaa vahvistavan käyttäytymistaipumusten ketjun. Kun oppii nousemaan pelkojen yläpuolelle, voi muuttaa lähestymistapaa itseen ja elämään.

First session price

120.00

Regular session price

120.00

Pricing details

Kolme kertaa 300€