Home Page / Find Your Therapist / Päivi Jokimies
Psychotherapist, Social worker, Couple therapy
Helsinki,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
Terapiapalveluni on tarkoitettu yksilöille, pareille ja perheille. Lämpimästi tervetuloa yksin tai yhdessä! Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti. Minulla on Kela-pätevyys pari- ja perhepsykoterapiassa. Olen myös seksuaaliterapeutti.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Olen aktiivinen ja keskusteleva terapeutti. Terapiatapaamisessa tarjoan kahden tai useamman osapuolen välistä vuoropuhelua, jossa emotionaalinen kohtaaminen ja kokemuksellisuus ovat myös läsnä. Se mahdollistaa hyväksytyksi ja ymmärretyksi tulemisen kokemuksen. Tällainen keskustelu synnyttää myös inspiraatiota, kekseliäisyyttä ja toivoa elämän hankalissakin tilanteissa. Toimin ihmisen erilaisuutta kunnioittaen. Uskon avoimen vuorovaikutuksen mahdollistavan ihmisen kasvua ja muutosta sekä omassa elämässä että parisuhteessa. Kannustan monipuoliseen omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.

About my therapy sessions

Terapiavastaanottoni rakentuu yhteisistä keskusteluista, joissa autan puhumaan omista tarpeista ja toiveista sekä kohtaamaan myös elämänkumppanin ja hänen tarpeensa. Näissä keskusteluissa voi oppia antamaan sanoja elämän hankalille asioille ja tuntemuksille sekä puhumaan niistä rehellisesti ja asiallisesti kumppania kunnioittaen.

Terapiatapaaminen on keskustelua, jossa voi tulla tietoisemmaksi omista vahvuuksistaan. Se voi lisätä valinnan mahdollisuuksia sekä vapauttaa elämää kahlehtivista tekijöistä. Terapia voi myös auttaa löytämään oman kumppanin uudella myötätuntoisella tavalla.

Tarjoan terapiavastaanotolla turvapaikan, jossa on tilaa hengähtää ja arvioida omaa elämää uudesta näkökulmasta. Lämpimästi tervetuloa kokeilemaan!

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä kokemus hoito- ja terapia-alan ammattilaisuudesta. Olen tehnyt terapiatyötä sekä julkisella puolella (vuodesta 2000), että yksityisenä ammatinharjoittajana (vuodesta 2010). Julkisella puolella työskentelin perheiden kuntoutuksessa yksitoista vuotta sekä kolmentoista vuoden ajan mielenterveys- ja päihdeongelmien parissa. Ammatinharjoittajana olen erityisesti toiminut paripsykoterapeuttina.

Client group

Kohtaamillani ihmisillä on elämässään kuormittavuutta perhe- tai työelämän muutosvaiheista, kommunikaatiovaikeuksista, uskottomuudesta, erokriisistä tai perheenjäsenen sairastumisesta. Kiinnostukseni kohteina ovat myös riippuvuudet, omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, omaan identiteettiin sekä seksuaalisuuteen liittyvät asiat. Vastaanotollani kohtaan myös ihmisiä, joilla on traumaattisia elämänkokemuksia.

Additional information

HUOM! Nettiajanvaraus osoitteessa https://vaestoliitonterapiapalvelut.fi
tai puh. (09) 2280 5267.
Sähköposti: terapiapalvelut(at)vaestoliitto.fi

First session price

94.00

Regular session price

94.00

Pricing details

Yksilöterapia 45 min 94 eur
Yksilöterapia 60 min 119 eur
Pari-/perheterapia 90 min 159 eur
Käyntihinnat noudattavat Väestöliiton terapiapalveluiden hinnastoa.