Home Page / Find Your Therapist / Outi Winter
In education Psychiatric staff nurse, Cognitive
Rauma, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen valmistumassa kognitiivis- integratiivikseksi aikuisten yksilö psykoterapeutiksi tämän vuoden (2023) lopussa Helsingin yliopistosta. Olet tervetullut tutustumiskäynnille Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa ajatellen kuin lyhyille tai pidemmille terapia tapaamisille.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Integrative
Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT)

About me as a therapist

Terapeuttina olen asiakkailta saamani palautteen mukaan helposti lähestyttävä ja läsnä oleva terapeutti, joka on aidosti kiinnostunut asiakkaistaan ja heidän elämäntilanteistaan. Jokaisella meistä on omannäköinen elämä omine haasteineen. Terapeuttina haluan tukea asiakkaitani löytämään itselleen riittävän hyvän ja omannäköisen arjen, jossa voi toteuttaa itselleen merkityksellisiä asioita. Terapiaistunnoissa olen keskusteleva ja osallistuva. Pyrkimyksenäni on kuitenkin riittävän tilan antaminen asiakkaalle hänen oman tarinan tuomiseksi näkyville, lämpimässä ja asiakasta kunnioittavassa ilmapiirissä. Työssäni olen asiakkaiden kautta oppinut katsomaan erilaisia elämäntilanteita monenlaisilta näköalapaikoilta.

About my therapy sessions

Oma terapeuttinen viitekehykseni on kognitiivis -integratiivisessa psykoterapiassa. Kognitiivisessa terapiassa tutkimme ajatuksia ja tunteita sekä niiden vaikutuksia omaan tapaamme toimia. Integratiivisuus tuo mahdollisuuden erilaisten psykoterapeuttisten menetelmien mukaan ottamisen psykoterapeuttiseen työskentelyyn. Itse olen erityisen kiinnostunut tunnekeskeisen terapia menetelmistä ja siihen liittyvistä erilaista tavoista oppia tunnistamaan ja käsittelemään omia tunteita uudella tavalla. Toinen itseäni erityisesti kiinnostava lähestymistapa liittyy kognitiivisen terapian kolmannen aallon terapia suuntaukseen, jota kutsutaan omistautumis-ja hyväksymisterapiaksi. Hyväskymis-ja omistautumisterapiassa keskeisenä työskentelyn kohteena on itselle tärkeät ja merkitykselliset asiat sekä sen käsitteleminen millaisia asioita voimme hyväksyä tapahtuneeksi ja tulevaisuudessa tapahtuvaksi oman elämänlaadun ja arjen parantamiseksi.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself
My professional background and knowledge

Koulutukseltani olen Psykiatrinen sairaanhoitaja AMK - Mikkelin terveydenhuolto-oppilaitos (1988- 1992), Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadia (2001- 2002)
Kognitiivinen Lyhytterapeutti - Integrum Instituutti (2015- 2017)
Ratkaisukeskeinen terapeutti - Helsingin Psykoterapia Instituutti (2016- 2018)
Dialektisen käyttäytymisterapian koulutus - DBT- Trainers, NSSF (2020)
Tällä hetkellä opiskelen Helsingin yliopistossa Kognitiivis- integrtaiivisessa aikuisten yksilöpsykoterapian koulutus ohjelmassa (2020- ). Valmistuttuani 2023 olen suorittanut Valviran hyväksymän Psykoterapeutti tutkinnon, joka oikeuttaa hakemaan Kelan kuntoutuspsykoterapeutiksi. Ennen valmistumistani asiakkaideni ei ole mahdollista hakea Kelan korvausta terapiaan.

First session price

62.80

Regular session price

62.80

Pricing details

Lyhytterpia käynti 66.80€