Home Page / Find Your Therapist / Outi Winter

Outi Winter

In education Psychiatric staff nurse, Cognitive analytic
Etäyhteydellä koko Suomi,
Pori, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen Kognitiivis- Integratiivinen aikuisten yksilöpsykoterapeutti opiskelija. Vastaanotolleni voit tulla joko lyhyempään tai pidempi kestoiseen terapiaan tai vain muutamalle käynnille silloin, kun tuntuu, että yksin jaksaminen on koetuksella ja olisi hyvä päästä avaamaan arkea haastavia solmuja.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
  • Solution-oriented
Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT)

About me as a therapist

Terapeuttina olen asiakkailta saamani palautteen mukaan helposti lähestyttävä ja läsnäoleva terapeutti, joka on aidosti kiinnostunut asiakkaistaan ja heidän elämäntilanteistaan. Jokaisella meistä on oman näköinen elämä omine haasteineen. Terapeuttina haluan tukea asiakkaitani löytämään itselleen riittävän hyvän ja oman näköisen arjen, jossa voi toteuttaa itselleen merkityksellisiä asioita. Terapiaistunnoissa olen keskusteleva ja osallistuva. Pyrkimyksenäni on kuitenkin riittävän tilan antaminen asiakkaalle hänen oman tarinan tuomiseksi näkyville, lämpimässä ja asiakasta kunnioittavassa ilmapiirissä. Työssäni olen asiakkaiden kautta oppinut katsomaan erilaisia elämäntilanteita monenlaisilta näköalapaikoilta.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Työskentelyni painopiste on kognitiivisen terapian menetelmissä, jossa työskentelyn kohteena on omien tunteiden ja ajatusten tutkiminen sekä niihin liittyvien merkitysten, olettamusten ja uskomusten kartoittaminen. Istunnoissani pyrin keskustelemalla ja erilaisia terapia työskentelyn menetelmiä hyödyntämällä löytämään niitä solmukohtia, joiden aukaiseminen auttaa selkiyttämään elämäntilannetta ja parantamaan vointia. Terapia työskentelyn menetelminä voidaan hyödyntää oman elämän historian avaamisessa apuna perhekarttaa, erilasia elämänjanoja ja kirjoitettuja tarinoita, itsehavainnoinnin tehtäviä sekä mielikuva harjoituksia. Kognitiivisen terapian menetelmien lisäksi ratkaisukeskeisillä lisäyksillä voimme etsiä arjen toimivia ratkaisuja, omia vahvuuksia ja voimavaroja hyödyntämällä, jotka kaikki tukevat oman näköisen hyvän elämän ylläpitämistä.

Issues often worked with
Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Peruskoulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja, jonka jälkeen olen kouluttautunut Kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi ja ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi sekä käynyt dialektisen terapian koulutuksen. Pääasiallisesti olen työskennellyt nuorten ja nuorten aikuisten kanssa lastensuojelussa, nuorisopsykiatriassa ja opiskelijoiden terveydenhuollossa. Työssä kohtaamani asiakkaat ovat olleet usein haastavissa elämäntilanteissa liittyen monenlaisiin mielenterveyden ongelmiin, vaikeisiin elämäntilanteisiin ja haasteisiin päihteiden kanssa.

Client group

Vastaanotolleni ovat tervetulleita kaikki asiakkaat, jotka kokevat tarvitsevansa tukea oman elämäntilanteen solmukohtien avaamiseen. Erityisenä ryhmänä omaan työhistoriaani liittyen ovat yli 13-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset.

First session price

65.00

Regular session price

65.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.