Home Page / Find Your Therapist / Nina Rieskaniemi

Nina Rieskaniemi

Psychotherapist, Occupational therapist, Family therapy
Hyvinkää, Viertola
Finnish
Customer Groups
Families Couples Children under 13y Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
Olen pari- ja perhepsykoterapeutti sekä lasten ja nuorten toimintaterapeutti. Voit tulla vastaanotolle yksin, kumppanisi tai perheesi kanssa. Kela-pätevyys minulla on parien ja perheiden terapioihin, sekä vanhempainohjaukseen. Voit varata ajan myös omalle tuki- tai kriisikäynnille.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen lämpimän vastaanottava, helposti lähestyttävä, tutkiva, ymmärtävä ja empaattinen. Työskentelen asiakasta arvostavasti, ollen tilaa antava, mutta tarpeen mukaan myös aktiivinen. Minulla on yli 20 vuoden kokemus lasten, nuorten, parien ja perheiden parissa työskentelystä. Terapeuttina pyrin ennen kaikkea puolueettomuuteen ja toivon kaikkien saavan tilaa kertoa oma tarina - että jokainen voi saada oman äänensä ja ajatuksensa kuuluville ja toisten sen kuulevan.

About my therapy sessions

Joskus emme löydä sanoja kuvaamaan tunnettamme, ajatustamme tai jotakin tilannetta. Tällöin voimme istunnoilla käyttää erilaisia luovia keinoja; esimerkiksi kuvallisia menetelmiä, kuvakortteja tai musiikkia. Halutessasi voimme liittää työskentelyyn myös luonto- ja eläinavusteisia elementtejä (olen opiskellut eläinavusteista terapiaa). Mutta ennen kaikkea lähdemme liikkeelle sinun tai teidän tarpeistanne, tottumuksistanne ja tavoistanne - keskustellen.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Sexual problems Anger management Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt yli 20 vuotta lasten ja nuorten toimintaterapeuttina ja vanhempainohjaajana. Olen toiminut ammatinharjoittajana, lastensuojelun puolella perhekuntoutuksessa ja psykiatrian alueella. Olen opiskellut DDP -terapiaa ja tehnyt yli 10 vuotta töitä sijaisvanhempien ja sijoitettujen lasten vanhempien kanssa. Toista kymmentä vuotta olen toiminut myös nepsy -lasten perheiden parissa. Tällä hetkellä olen kiinnostunut psykofyysisestä psykoterapiasta ja lähdössä opiskelemaan kriisi- ja traumakoulutusta lisää. Itselleni kehollisten menetelmien ja kehon tuntemuksien tarkastelu on lähellä sydäntä. Esim. nepsy -lasten sekä kipu- ja uupumusasiakkaiden kanssa olen käyttänyt jo vuosien ajan vakauttavia menetelmiä ja pyrkinyt vahvistamaan asiakkaiden kehollisia säätelytaitoja.

First session price

75.00

Regular session price

85.00

Pricing details