Home Page / Find Your Therapist / Nina Nicklén

Nina Nicklén

Psychological therapy, Psychologist, No psychotherapeutic education
HELSINKI, HELSINKI
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Onko sinulla epämiellyttäviä tunteita, jotka vaikeuttavat arkeasi, haastava tilanne elämässä, vaikeaa rauhoittua, nukut huonosti? Tarjoan psykologin keskusteluapua, jonka kautta voit saada ymmärrystä kokemuksiisi ja löytää keinoja kohti hyvinvointia ja toivottua muutosta.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
About me as a therapist

Psykologina minulle on tärkeää tarjota tila, jossa asiakas voi tulla kuulluksi ja nähdyksi kaikkien tunteiden ja ajatusten kanssa. Autan löytämään myötätuntoa ja ymmärrystä haastaviin tunteisiin ja kokemuksiin. Näen, että asiakkaalla on aina paras tieto omasta hyvinvoinnistaan, ja psykologina tehtäväni on auttaa löytämään tämä tieto ja tukea prosessia kohti asiakkaan toivomaa muutosta. Työskentelytapaani kuvaa aktiivisuus, sallivuus, pohdiskelu, lempeys ja tasavertaisuus.

About my therapy sessions

Käyntien teemat lähtevät asiakkaan tarpeista. Käynneillä jäsennetään asiakkaan kokemuksia tunteiden , tarpeiden, fyysisten tuntemusten kautta, ja mietitään missä kohtaa elämää tämän päivän haasteet ovat muodostuneet. Tällainen jäsentely auttaa löytämään uudenlaista ymmärrystä tämän päivän haasteisiin ja on alku halutulle muutokselle. Jäsentelyn lisäksi mietitään aina konkreettisia askelia, joilla asiakas voi saavuttaa toivoton muutoksen. Kaiken työskentelyn tarkoitus on lisätä asiakkaan ymmärrystä omasta toiminnastaan ja löytää keinoja, jotka lisäävät asiakkaan psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.
Työskentelyssä yhdistellään erilaisia lähestymistapoja, kuten hengitys- ja rentoutusharjoituksia, mielikuvaharjoituksia, jotka auttavat säätelemään voimakkaita tunteita ja helpottavat levottomuutta ja unettomuutta. Harjoituksia tehdään aina asiakkaan oman halukkuuden ja toivomusten mukaan.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Rakentava vuorovaikutusohjaaja NVC( Nonviolent communication teoriaan pohjautuva) 2019
Autan asiakasta tunnistamaan tarpeita, jotka edistävät asiakkaiden hyvinvointia ja motivaatiota haluttuun muutokseen. Menetelmän avulla valmennan asiakkaita myös ilmaisemaan selkeästi vuorovaikutuksessa omia tarpeita ja kuulemaan toisen osapuolen tarpeita. Menetelmää käytetään laajalti vuorovaikutuksen selkeyttämisessä ja konfliktitilanteiden selvittelyssä.

Kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutus 2018, Tanssin ja somatiikan koulutus 2017
Ohjaan erilaisia kehollisia ja hengitysharjoituksia, jotka tutkitun tiedon mukaan auttavat säätelemään voimakkaita tunteita, ovat apu stressin kokemuksiin ja ennaltaehkäisevät pidempiaikaista stressiä. Harjoitukset lisäävät asiakkaan tietoa omasta hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja auttavat löytämään ratkaisuja niiden toteuttamiseen.

First session price

50.00

Regular session price

85.00

Pricing details

Tutustumiskäynti 60 min / 50€
Yksittäinen käynti 60 min / 100€
Sovittu vähintään 3 käynnin jakso 60 min / 85€
Paritapaaminen 60 min / 120€ tai 90min / 180€