Home Page / Find Your Therapist / Nina Nicklén

Nina Nicklén

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
HELSINKI, HELSINKI
Finnish
Customer Groups
Children under 13y Couples Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Haluatko nauttia vielä enemmän elämästä löytää motivaatiota työhön, ymmärtää tunteitasi, ajatuksiasi paremmin ja löytää hyvinvointia elämääsi ja ihmissuhteisiisi? Psykologin palveluni (myös etänä) antavat työkaluja hyvinvointiin, kykyyn ymmärtää itseä ja muuttaa omaa toimintaan haluttuun suuntaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
Additional Training

Interpersonal psychotherapy (IPT)

About me as a therapist

Olen koulutukseltani psykologi ja toiminut laajan työurani aikana hyvin eri ikäisten ja taustaisten ihmisten kanssa. Laaja työkokemus ja omat elämässä kohtaamani haasteet ovat auttaneet minua ymmärtämään minkälaisia syitä usein elämänhaasteiden takaa löytyy ja mitä työkaluja muutokseen ja hyvinvointiin tarvitaan.
Psykologina minulle on tärkeää tarjota tila, jossa sinä voi tulla kuulluksi ja ymmärretyksi kaikkien ajatusten ja tunteiden kanssa. Välillä meillä on ajatuksia, joiden ääneen sanominen voi tuntua ahdistavalta ja hävettävältä, ja usein kun päässä pyörivä ajatus on tullut kuulluksi ja ymmärretyksi, niin olo helpottaa välittömästi. Psykologina tehtäväni onkin auttaa sinua löytämään ymmärrystä erilaisiin kokemuksiin, tukea sinua kohti haluamaasi muutosta ja lisätä hyvinvointiasi.

About my therapy sessions

Käynneille voi tulla pienen tai suuren mieltä askarruttavan asian kanssa. Käynteihin ei tarvitse diagnoosia, eikä psykologin luona ole aiemmin tarvinnut aiemmin käydä. Joskus helpotusta ja ymmärrystä voi saada yhdestä kerrasta, joskus tarvitaan useampi kerta. Käyntien teemat lähtevät aina sinun tarpeistasi ja siitä mihin sinä toivot muutosta. Keskustelussa me yhdessä pyrimme löytämään vastauksia sinua askarruttaviin asioihin ja mietimme konkreettisia askelia siihen, miten toivomasi muutos mahdollistuu. Minulle on tärkeää, että voit käynneillä jakaa sen verran asioita, kun sinusta tuntuu hyvältä, koska mielen ymmärrykseen ja sen muutokseen tarvitaan paikka, jossa voi edetä omalla tahdilla ja tuntea olonsa turvalliseksi. Käytän keskustelun lisäksi myös erilaisia helppoja ja mielikuva ja hengitysharjoitteita, jotka auttavat lievittämään ahdistusta, pitkäaikaista stressiä ja auttavat uniongelmiin.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Systeeminen coach -koulutus antaa minulle valmiudet toteuttaa ammattimaista valmennusta, joka auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa ja löytämään itsestä voimavaroja ja vahvuuksia toimia tavoitteiden mukaisesti.
Interpersoonallisen psykoterapiakoulutus( Ei KELA korvattava terapia) on tämänhetkisiin ihmissuhteisiin keskittyvä tavoitteellinen lyhytterapia( 10-12 kertaa), jonka on useissa tutkimuksissa nähty toimivan erityisen tehokkaasti masennuksen hoidossa.
Rakentava vuorovaikutusohjaaja( Nonviolent communication teoriaan pohjautuva). Autan asiakasta tunnistamaan tarpeita, jotka edistävät asiakkaiden hyvinvointia ja motivaatiota haluttuun muutokseen.
Kokonaisvaltaisen rentoutusohjaajan koulutuksen pohjalta ohjaan kehollisia ja hengitysharjoituksia, jotka tutkitun tiedon mukaan auttavat säätelemään voimakkaita tunteita, ovat apu stressin kokemuksiin ja auttavat löytämään uusia ratkaisuja koettuihin haasteisiin.

First session price

70.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Tutustumiskäynti 60 min / 70€ kerta
Käynti 60 min ( vastaanotolla) / 100€ kerta
Paritapaaminen 60 min / 120€ tai 90min / 180€ kerta