Home Page / Find Your Therapist / Nina Alfthan

Nina Alfthan

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Solution-oriented
Helsinki, Tapanila
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
My orientation as psychotherapist is quite integrative: Solution focused, cognitive, traumatherapy, EMDR and psychofysical psychotherapy. I work with many issues but I'm specialiced in neuropsychiatry, trauma and PTSD, and issues with sexual and gender identity.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Crisis and trauma
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas EMDR Body-oriented psychotherapy Mindfulness Neuropsychiatric coach

About me as a therapist

Terapeuttina olen aktiivinen, myötätuntoinen, asioihin rohkeasti suoraan menevä ja erilaisuutta kunnioittava. Kiinnitän paljon huomiota selviytymiskeinoihin ja taitoihin. Vahvuuteni on monipuolisuus ja laaja-alaisuus. Kannustan asiakkaitani aktiiviseen työskentelyyn ja lähestyn asioita usein toiminnan ja konkretian kautta. Minulla on valmiuksia kohdata myös hyvin vaikeita kokemuksia ja asioita.

About my therapy sessions

Käytän terapiatyössä toiminnallisia menetelmiä kuten psykofyysisiä harjoituksia, kuvia, musiikkia, kirjoittamista ja teen myös eläinavusteista terapiaa ja valmennusta. Pääasiassa kuitenkin keskustelemme. Pyrin tutkimaan vuorovaikutusta ja terapiasuhdetta tässä ja nyt, mentalisaatiotyöskentelyn avulla. Terapiaympäristö on kodinomainen eli vanha talo ja siellä on
myös koiria.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Challenges in parenting Low self-esteem Anxiety towards social situations Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Bipolar disorder Pain related difficulties Child welfare Neuropsychiatric patients Personality disorders Seriously traumatized patients and dissociative disorders Diversity of Sexuality and Gender
My professional background and knowledge

Integroin useita eri psykoterapiamenetelmiä. Pääsuuntaukseni on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ja minulla on myös kognitiivisten menetelmien lisäkoulutus. Olen työskennellyt pitkään myös neuropsykiatristen asiakkaiden parissa, toimin neuropsykiatristen valmentajien kouluttajana. Olen tehnyt työtä perheissä joissa vanhemmalla on vakava psyykkinen sairaus ja käynyt siihen liittyviä menetelmäkoulutuksia. Myöhemmin olen perehtynyt traumojen ja dissosiaatiohäiriöiden hoitoon kahden vuoden lisäkoulutuksella ja olen pätevöitynyt myös EMDR silmänliiketerapeutiksi, mikä on tutkimuksissa todettu erittäin tehokkaaksi traumaperäisten häiriöiden hoidossa. Eläinavusteiset menetelmät ovat tulleet EASEL tunnetaitovalmentajakoulutuksen kautta. Olen myös opiskellut psykofyysistä psykoterapiaa 2,5 vuotta. Jonkin verran olen opiskellut myös mentalisaatioterapiaa ja unityöskentelyä. Viime vuosina olen perehtynyt erityisesti seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen ja pätevöitynyt kehopsykoterapiaan.

Client group

Minua kiinnostavat monenlaiset elämäntilanteet ja vaikeudet, mutta eniten on kokemusta traumojen hoidosta, neuropsykiatrisista vaikeuksista sekä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta.

First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details