Home Page / Find Your Therapist / Nellystiina Vänni

Nellystiina Vänni

In education Psychologist, Cognitive behavior therapy (CBT)
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen psykologi ja koulutuksessa oleva KKT-psykoterapeutti. Tarjoan psykologista keskustelutukea sekä koulutuspsykoterapiaa elämän ja mielen suuriin sekä pieniin haasteisiin. Mietitään yhdessä, minkälainen terapiakokonaisuus sinua palvelee parhaiten tai minkälainen tuki on tarpeen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
About me as a therapist

Terapeuttina pyrin muodostamaan kokonaisuuden asiakkaani tilanteesta ja löytää tekijät, jotka ovat avainasemassa terapian kannalta ja sitä kautta tukea asiakasta eteenpäin. Työotteeni on aktiivinen ja tuottoisa, usein jopa spontaani. Ajatukseni on, että terapia on prosessi jossa asiakas määrittelee tahdin ja teemat. Minun osuuteni on viedä prosessia eteenpäin turvallisesti, ajoittain kuitenkin haasteita päin ohjaten. Uskon tasavertaisuuteen terapiassa ja pidän tärkeänä, ettei terapeutti aliarvioi asiakasta ja oleta asiakkaan ajatuksia ja ongelmia, vaan luo jokaiselle asiakkaalleen oman terapia-asetelman ja aikataulun. Terapeuttina olen ammatillinen, inhimillinen ja eloisa.

About my therapy sessions

Psykologin tukitapaamiset ovat keskusteluapua asiakkaan nimeämän aiheen ympärillä.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on aktiivista terapiaa, johon liittyy terapiaistuntojen välissä tapahtuva itsenäinen asioiden työstäminen, esimerkiksi kotitehtävien kautta. Kotitehtävien tarkoituksena on viedä ja juurruttaa uusia taitoja sekä ajatuskulkuja asiakkaan arkeen ja parantaa näin elämänlaatua. Käytän kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä monipuolisesti ja luovasti. Terapian alkuun kuuluu ongelman visualisoiminen ja määrittely menetelmäpohjaisesti sekä tavoitteen laatiminen. Tavoitteiden saavuttamista seurataan läpi terapian satunnaisilla kyselyillä, jotka havainnollistavat voinnin muutokset. Osallistuvana terapeuttina suuntaan mielelläni pois vastaanottotilasta, ongelman luokse, mikäli se palvelee asiakkaan tavoitteiden saavuttamista.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients People with intellectual disabilities Child welfare
My professional background and knowledge

Jos ajatellaan, että koko työhistoriani on 100 %, niin olen siitä noin 40 % toiminut psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, 40 % kehitysvamma sekä neuropsykiatrian alueella ja loput 20 % lastensuojelussa. Työkokemukseni perusteella olen oppinut havainnoimaan, kuinka ongelmat kasaantuvat pitkän ajan kuluessa tai ovat jo syntyjään läsnä ja kuinka lähteä purkamaan ongelmavyyhtejä eri lähtökohdista.

Additional information

Tarjoan koulutuspsykoterapiaa sekä psykologin tukikäyntejä. Tule tutustumaan ja mietitään, mistä sinä voisit hyötyä omassa tilanteessasi.

First session price

30.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Yksilötapaamisen kesto 45 minuuttia. Useamamman henkilön yhteistapaamisen hinta ja kesto mietitään tapauskohtaisesti.