Home Page / Find Your Therapist / Mohannad Mahdila

Mohannad Mahdila

In education Nurse, Cognitive
Helsinki, Kamppi
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen työskennellyt terveydenhoitoalalla vuodesta 1999 ja psykiatrialla vuodesta 2009 lähtien. Kokemusta psykiatrialla on karttunut julkiselta palvelusektorilta perusterveydenhuollon terveysasemilla vastaanottotyössä, erikoissairaanhoidossa avohoidon poliklinikoilta ja psykiatrian sairaaloissa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
About me as a therapist

Terapeuttisessa työskentelyssä koen erityisen tärkeänä kunnioittaa asiakkaan arvoja, yksilöllisyyttä ja kokemustensa ainutlaatuisuutta. Terapeuttina olen keskusteleva ja kuunteleva vierelläkulkija, joka kannustaa ja rohkaisee asiakasta haasteidensa kohtaamiseen. Säätelen aktiivisuuttani ja annan asiakkaalle tilaa kulloinkin tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Terapiatilanteessa toivon, että asiakkaalle välittyisi kokemus tulleensa turvallisesti kohdatuksi omana itsenään rauhallisen, kuuntelevan ja myötätuntoisen ihmisen kanssa.

Huom! Yhteydenottopyynnöt tulevat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun

About my therapy sessions

Pääasiallisesti käytän kognitiivisia psykoterapiamenetelmiä. Kognitiivisiin menetelmiin kuuluvat mm.erilaiset altistukset, ajattelutapojen uudelleenmuokkaaminen, tunnesuuntautuneet menetelmät, mielikuvatyöskentely, skeematerapia, DKT sekä tietoisen läsnäolon taitoihin pohjaavat menetelmät.Terapiaprosessin alussa tutkimme asiakkaan kanssa hänen ongelmallista kokemustaan, joka voi lähteä usein liikkeelle jostakin tietystä arkielämän tilanteesta. Keskustelemalla pyrimme asiakkaan kanssa tunnistamaan ja ymmärtämään, miten nämä kokemuksen eri puolet liittyvät toisiinsa ja vaikuttavat toinen toisiinsa aiheuttaen psyykkistä huonovointisuutta. Asiakas ja terapeutti työskentelevät tasavertaisina yhdessä määriteltyjen tavoitteiden eteen. Terapeuttina perehdytän asiakkaan valitun hoitomuodon tapaan ymmärtää psyykkisiä vaikeuksia sekä terapian peruskäsitteisiin ja työtapoihin. Kognitiiviseen psykoterapiaan kuuluu toisinaan välitehtävien tekemistä istuntojen välissä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Client group

Työskentelen koulutukseni puitteissa 16-67-vuotiaiden kanssa. Otan mielelläni vastaan kaikenlaisista lähtökohdista ja taustoista tulevia aikuisia. Eniten minulla on karttunut kokemusta terapeuttisesta työkentelystä 18-50 vuotiaiden asiakkaiden kanssa, joilla on haasteita liittyen erilaisiin ahdistuneisuushäiriöihin, masennukseen liittyviä oireita, elämäntilannekriisejä, persoonallisuuden häiriöitä tai ongelmia sosiaalisissa suhteissaan.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details