Home Page / Find Your Therapist / Mira Anttila-Leinonen

Mira Anttila-Leinonen

Psychotherapist, Psychologist, Cognitive
Oulu,
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Psykoterapian lähtökohtana pidän asiakkaan kokemia oireita tai ongelmia, joita pyritään tarkastelemaan ja ymmärtämään osana kokonaistilannetta. Terapian tavoitteista ja menetelmistä sovitaan yhdessä. Työskentelyotteessani korostuvat aktiivisuus, avoimuus ja tasavertaisuus.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Työni kannalta tärkein prioriteetti on luottamuksellinen yhteistyösuhde, joka perustuu avoimuuteen ja tasavertaisuuteen sekä aidosti läsnä olevaan, empaattiseen ja toisen ihmisen ainutlaatuisuutta kunnioittavaan kohtaamiseen. Terapeuttina olen aktiivinen kuuntelija ja keskustelija, joka pyrkii ymmärtämään asiakkaan tilannetta kokonaisuutena, moninaisine nyansseineen. Terapiaistunnoillani on tilaa kaikenlaisille tunteille ja pohdinnoille sekä yhteisesti rakentuvalle huumorille, joka parhaimmillaan lievittää stressiä ja jännitystä ja tuo uusia näkökulmia hankaliinkin asioihin.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Psykoterapian lähtökohtana pidän asiakkaan kokemia oireita tai ongelmia, joiden pohjalta työskentelyn tavoitteet sovitaan yhdessä. Yleisellä tasolla terapialla pyritään itseymmärryksen ja selviytymiskeinojen lisääntymiseen sekä psyykkisen voinnin ja elämänlaadun kohenemiseen. Perheen ja muiden asiakkaalle tärkeiden verkostojen ja yhteisöjen näkökulma elää luontevana osana työskentelyä. Terapia perustuu pääasiassa keskusteluihin, joiden lisäksi voidaan yhteisesti sopien käyttää erilaisia tutkittuja ja hyväksi todettuja metodeja, kuten erilaisia itsehavainnointitehtäviä (esim. ajatus- ja tunnepäiväkirja) hengitys- ja rentoutustekniikoita, tietoisuustaitoharjoittelua sekä luovia, kokemuksellisia ja tunnepainotteisia menetelmiä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Obsessive-compulsive disorders Personality disorders Child welfare
My professional background and knowledge

Olen yli kahdenkymmenen vuoden ajan työskennellyt kliinisenä psykologina yliopistosairaalassa pääosin nuoruusikäisten ja nuorten aikuisten parissa. Psykoterapiatyön ohella minulla on laaja kokemus psykologisista tutkimuksista, joissa näyttöön perustuvien tutkimusmenetelmien avulla arvioidaan mm. oppimisen sekä työ- ja toimintakyvyn kannalta olennaisia vahvuuksia ja haasteita sekä psyykkistä oireilua selittäviä persoonallisuuden ja tunne-elämän piirteitä.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Kiinnostuksenkohteitani ovat erityisesti mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt.

Additional information

En ota tällä hetkellä uusia Kelan kuntoutuspsykoterapia asiakkaita vastaan. Vain yksittäisiä käyntejä.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details