Home Page / Find Your Therapist / Minnamaria Salminen

Minnamaria Salminen

In education Bachelor of Social Services, Family therapy
Videovastaanotto, koko Suomi
Oulu, Hintta
Finnish
Customer Groups
Groups Families Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tarjoan koulutusterapiaa osana perhe- ja pariterapeuttiopintojani (valm. 5/23) Olen työskennellyt 20 vuotta erilaisten perheiden parissa. Asiakkaani ovat kuvanneet minun olevan empaattinen ja lämmin. Keskeistä työskentelyssäni ovat toivon herättäminen, aito kohtaaminen sekä turvallinen ilmapiiri.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
About me as a therapist

Asiakkaani ovat kuvanneet minun olevan empaattinen, läsnä oleva, kohtaava ja lämmin. Työotteeni on voimavarakeskeinen, uusiin ajatus- ja toimintatapoihin kannustava, puolueeton ja avoin. Minulle on tärkeä luoda välillemme turvallinen ilmapiiri. Olen asiakkaan omille pohdinnoille tilaa antava, yhdessä voimme tutkia millaisia ajatuksia ja tunteita erilaiset elämäntilanteet herättävät. Arvostan jokaista asiakasta omana itsenään. Työskentelyni tavoitteena on tukea asiakasta saavuttamaan ja ylläpitämään itselle merkityksellistä ja tyydyttävää elämää erilaisista elämän haasteista huolimatta. Keskeistä työskentelyssäni ovat toivon herättäminen ja aito kohtaaminen.

About my therapy sessions

Tyootteeni perustuu avoimeen keskusteluun ja voimavarojen etsimiseen.

Perheterapiassa käsittelemme perhe-elämäänne vaikeuttavia asioita ja etsimme uusia, toimivia tapoja kommunikointiin ja vuorovaikutukseen eri perheenjäsenten kesken. Tavoitteena on koko perheen hyvinvointi.

Pariterapiassa etsimme ratkaisuja parisuhdettanne vaikeuttaviin tilanteisiin ja pyrimme vahvistamaan molempien osapuolten kykyä ymmärtää itseään sekä toista. Yhdessä etsimme uusia toimintatapoja ja näkökulmia, sekä keinoja edetä kohti toivottua ja hyvää elämää.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani Sosionomi AMK ja olen erikoistumassa psykoterapeutiksi Jyväskylän yliopistossa. Suuntaudun perhe- ja pariterapiaan ja valmistun keväällä 2023. Olen työskennellyt yli 20 vuotta erilaisten perheiden parissa. Perheiden ongelmat ja haasteet ovat johtuneet usein omaishoitotilanteesta, lapsen tai nuoren erityisen tuen tarpeesta, uupumisesta, sairauksista, kriiseistä tai muista elämää kuormittavista tilanteista.

Client group

Otan vastaan pariterapia-asiakkaita, sekä perheterapia-asiakkaita. Kela-korvaus ei ole mahdollinen ennenkuin valmistun, tämä on huomioitu hinnoittelussa.

First session price

58.28

Regular session price

67.68

Pricing details

Perhe- ja pariterapian tutustumiskäynti 45 minuuttia / 47 euroa + alv
Perhe- ja pariterapiakäynti koulutusterapiana 45 minuuttia / 39 euroa + alv
Perhe- ja pariterapiakäynti koulutusterapiana 60 minuuttia / 57 euroa + alv
Perhe- ja pariterapiakäynti koulutusterapiana 90 minuuttia / 77 euroa + alv