Home Page / Find Your Therapist / Minna Toivakka

Minna Toivakka

Psychotherapist, Nurse, Couple therapy
Tampere, Kaleva
Tampere, Kaakinmaa
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Families Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen PARITERAPEUTTI, PERHETERAPEUTTI, psykoterapeutti, musiikkiterapeutti ja sairaanhoitaja. Kela-pätevyys pari- ja perheterapian kuntoutuspsykoterapiaan, musiikkiterapiassa kuntoutuspsykoterapia (16-25-vuotiaat) ja vaativa lääkinnällinen kuntoutus. Terapiatyötä 20vuotta Kelan yhteistyökumppanina.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy Kela intensive medical rehabiliitation (children) Kela intensive medical rehabilitation (youth) Kela intensive medical rehabilitation (adults)

Additional Training

Music therapy

About me as a therapist

Terapeuttina olen myötätuntoinen, rauhallinen, tilaa antava ja kuunteleva. Esitän aktiivisesti kysymyksiä ja yhdessä asiakkaan kanssa lähden etsimään uusia näkökulmia. Pyrin puolueettomuuten ja koen dialogisuuden luontevana tapana olla vuorovaikutuksessa terapeuttina. Työkentelyotteeni on integratiivinen eli käytettävät menetelmät nousevat asiakkaiden tarpeista ja tilanteista. Voimavarakeskeinen työskentely on minulle luontevaa ja siinä terapeutin ensisijainen rooli on auttaa asiakasta löytämään hukassa olevia selviytymiskeinojaan. Hukassa olevien keinojen löytymiseen asiakas tarvitsee riittävästi aikaa, rauhaa ja turvallisen ja luottamuksellisen terapiasuhteen. Asiakkaan elämänhistorian tutkiminen ja sen heijastuminen tässä hetkessä antavat mahdollisuuksia ymmärtää itseään paremmin. Turvallisen ja asiakasta arvostavan terapiasuhteen luominen on aina lähtökohtana, kun aloitan uuden asiakkaan kanssa. Olen saanut asiakkailtani palautetta siitä, että olen helposti lähestyttävä.

About my therapy sessions

Aloitan terapian tutustumisella puolin ja toisin. On hyvä myös käydä heti alussa läpi mitä toiveita ja tavoitteita asiakkaalla on terapialle. Menetelminä voidaan käyttää mm. keskustelua, musiikin kuuntelua, soittamista tai laulamista. Terapeuttina voin ehdotella eri menetelmiä, mutta asiakas päättää aina mitä ja miten käymme läpi terapiakerran aiheita. Pari- ja perheterapiaa teen yhdessä psykologi ja perhepsykoterapeutti Minna Purolan kanssa, jolloin terapiaistunnolla on aina läsnä kaksi terapeuttia. Parit ja perheet ovat kokeneet kahden terapeutin kanssa työskentelyn tasapuolisuutta ja turvallisuuden tunnetta lisäävänä tekijänä. Tällöin asiakkaalla on mahdollisuus saada kahden psykoterapeutin näkemyksiä oman elämänsä kysymyksiin ja ongelmiin.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Koulutukseni:
Lastensairaanhoitaja 1993
Musiikkiterapeutti AMK 2000
Psykoterapeutti, pari- ja perheterapia 2017

Olen työskennellyt musiikkiterapeuttina vuodesta 2000 (20 vuotta) pitäen omaa vastaanottoani Tampereella. Olen alusta lähtien ollut Kelan yhteistyökumppani ja asiakkaani ovat olleet lapsia ja nuoria sekä neurologiselta puolelta että psykiatrian puolelta. Lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn on kuulunut myös työskentely vanhempien kanssa.
Olen tehnyt noin neljä vuotta töitä Tampereen kaupungin perheneuvolassa lapsiperheiden kanssa. Tämä työskenetly liittyi pari- ja perheterapiakoulutukseen Jyväskylän yliopistossa.

First session price

40.00

Regular session price

75.00

Pricing details

75 € on 45 minuutin aika.
Pari- ja perheterapia 140€/90 minuuttia

Kelan nuorten (16-25 -vuotiaat) kuntoutuspsykoterapiatuki 57,60€, asiakkaan omavastuuosuus 17,40€/käynti
Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakäynneistä ei omavastuukuluja asiakkaalle.