Mervi Bro

In education Nurse, Family therapy
Vaasa,
English Swedish Finnish
Customer Groups
Families Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Opiskelen voimavarakeskeiseksi perhe- ja paripsykoterapeutiksi ja valmistun keväällä 2022. Minulla on kokemusta aikuisten, lasten ja nuorten kanssa työskentelystä erikoissairaanhoidossa sekä lastensuojelussa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Couple therapy
Additional Training

Mindfulness Dialectical behavior therapy (DBT)

About me as a therapist

Terapeuttina olen asiakasta kunnioittava ja arvostava. Olen aidosti läsnäoleva ja asiakkaalle tilaa antava terapeutti. Työskentelyssäni keskeistä on asiakkaan voimavarojen kartoittaminen ja esiin nostaminen. Erityisosaamiseeni kuuluu perheiden ja parien kanssa työskentely. Perhe- ja paripsykoterapiakoulutuksen lisäksi olen käynyt ratkaisukeskeisen lyhytterapeuttikoulutuksen sekä MDFT-perheterapiakoulutuksen.

About my therapy sessions

Työskentelyn aikana käymme läpi asiakkaan tilannetta ja tavoitteita. Perhe- ja pariterapeuttina olen kiinnostunut suhteista ja niiden merkityksestä hyvinvoinnillesi. Työskentelyn aikana kartoitetaan perheen, parin tai yksilön elämänhistoriaa ja tapahtumia, ja luodaan ymmärrystä siitä, miten nämä tapahtumat vaikuttavat nykyhetkeen. Perhe- ja pariterapiassa ollaan kiinnostuneita myös vuorovaikutuksesta ja vuorovaikutussuhteista. Terapiaan voi tulla koko perhe, pariskunta tai yksittäinen perheenjäsen.

Issues often worked with
Burnout Panic attacks Anxiety towards social situations Treatment of physical illness Hurting yourself Personal growth and development Challenging life situation Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

Olen peruskoulutukseltani psykiatriaan suuntautunut sairaanhoitaja. Tämän lisäksi olen opiskellut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja MDFT-terapeutiksi ja menetelmäohjaajaksi. MDFT-terapeuttina olen työskennellyt erityisesti vaikeista käytös- ja päihdeongelmista kärsivien nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

First session price

60.00

Regular session price

80.00

Pricing details