Home Page / Find Your Therapist / Matti Kontkanen

Matti Kontkanen

Psychotherapist, Master of Theology, Cognitive analytic
Kouvola, Keskusta
Etäyhteyksillä koko Suomi,
English Finnish
Customer Groups
Couples Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Kognitiivis-analyyttinen yksilö-, pari- ja perhepsykoterapeutti, jolla monisuuntautunut kansainvälinen koulutus ja sujuva kielitaito suomeksi ja englanniksi. Sovellan terapiassa lisäksi vuorovaikutteisia ja traumaterapeuttisia näkökulmia.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive analytic
  • Other
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas

About me as a therapist

Aktiivinen ja kiinnostunut, myötätuntoinen, rauhallinen, asiakasta arvostava. Osaan antaa tilaa mutta myös tarvittaessa haastaa asiakkaan ajattelua. Vahvuuteni on viedä terapiaa eteenpäin määrätietoisesti. Keskityn terapiassa kunakin hetkenä esiin tuleviin kysymyksiin syvällisesti niitä analysoiden ja liittäen niitä yhdessä asetettuihin tavoitteisiin ja terapeuttisiin teorioihin.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Aloitan terapian kuuntelemalla asiakasta ymmärtäen ja myötätuntoisesti sekä häntä terapiaan johtaneista elämää haittaavista oireista. Asiakasta paremmin ymmärtääkseni kartoitan hänen perhettään ja sukuaan mm. sukupolvisten traumojen paikantamiseksi. Asiakas saa myös kertoa elämäntarinansa johon nykytillanne sijoittuu. Muutamalla kyselytestillä kartoitetaan potilaan tarkempaa oirekuvaa ja elämänlaatua. Sen jälkeen asetetaan tavoitteet, menetelmät, aikataulu ja tavoitteiden mittarit. Työskentelyssä noudatan sitä että terapiaistunnon alussa asiakas saa kertoa mieltä sillä hetkellä painavat asiat, jotka käsitelään ensin. Sen jälkeen siirrytään tavoitteiden mukaisiin tehtäviin. Kogniitiivisten menetelmien mukaan kartoitetaan ajatuksia ja ajatusrakenteita, joita sitten erilaisilla harjoituksilla muokataan. Myös alitajuisiin ajatusrakenteisiin pyritään pääsemään käsiksi tunnereaktioita tutkimalla. Työskentelyssä käytetään keskustelua ja joskus kirjoitus- ja piirrustustehtäviä.

Issues often worked with
Bipolar disorder Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Multiculturalism / immigrants
My professional background and knowledge

Ammatillinen osaaminen perustuu Master of Counseling-tutkintoon ja siihen liittyviin harjoituksiin ja harjoitteluun. Ensimmäisen työkokemuksen sain perheväkivaltaklinikalla jossa perehdyin vihanhallinnan tekniikoihin. Seuraava osaamisalue tuli perheterapiaopinnoissa, joissa perehdyin systeemiseen terapiaan ja traumaterapiaan. Pariterapiakurssin aikana tein lopputyön traumoista pariterapiassa.

Client group

Työskentelen aikuisten kanssa. Erityisen mieluisia ovat olleet työuupumuksesta kärsivät, monikulttuuuriset asiakkaat ja parit.

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.