Home Page / Find Your Therapist / Martin Westerling

Martin Westerling

In education Psychologist, Cognitive behavior therapy (CBT)
Kirkkonummi, Kirkkonummi
Espoo, Espoonlahti
Swedish Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y Families Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Psykologina tärkeimmät ominaisuuteni ovat energinen vuorovaikutus, avoimuus, aktiivinen kuuntelu ja analyyttinen reflektointi. Som psykolog är mina viktigaste verktyg energisk växelverkan, öppenhet, aktivt lyssnande och analytisk reflektion. Olen myös psykoterapiakoulutuksessa, KKT (2021-)
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
  • Cognitive analytic
About me as a therapist

Mitt arbetssätt präglas av ett aktivt och jämbördigt tankeutbyte. Jag hjälper dig att sätta ord på tankar och känslor som känns svåra. Vi använder oss också av korttids-terapeutiska verktyg som kan inkludera övningar, visualiserande och skrivande processer.

Työskentelyssäni tasavertaisuus on tärkeä punainen lanka. Työskentelyprosessiin voi kuulua harjoituksia, mm. visualisointia ja kirjoittamista .Yhdessä kartoitamme elämäsi haasteet, asetamme tavoitteita ja aloitamme muutosprosessit käyttäen lyhytterapeuttisia menetelmiä.

About my therapy sessions

Närvaro är ett ledord i mitt arbete, du skall få känna dig hörd och sedd. Tillsammans kartlägger vi utmaningarna, sätter upp mål och påbörjar sedan förändringsprocesser med hjälp av korttids-terapeutiska inslag. Jag har lätt att skapa kontakt med människor i alla livsskeden.

Minun työssäni läsnäolo toimii ohjenuorana, on tärkeätä että tulet kuulluksi ja nähdyksi. Työskentelyssäni myös tasavertaisuus on tärkeä punainen lanka. Yhdessä kartoitamme elämäsi haasteet, asetamme tavoitteita ja aloitamme muutosprosessit käyttäen lyhytterapeuttisia menetelmiä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Hurting yourself
Areas of Specialization
Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Jag har arbetat med barn, ungdomar samt vuxna i olika sammanhang. Mina specialområden är familjerelationer, föräldraskapsfrågor, beteendeproblematik, inlärningssvårigheter, depression, ångest, utagerande unga män, svag självkänsla, stress och social fobi.

Arbetserfarenhet har jag bl.a. inom: vuxenpsykiatri, barnskyddet, skolpsykologi, barn-och ungdoms mentalvård, familjerådgivning, ungdomsstation, krisarbete, ungdomsverksamhet

Olen työskennellyt lasten, nuorten ja aikuisten parissa eri yhteyksissä. Erityisalueisiini kuuluvat perhesuhteet, vanhemmuuteen liittyvät kysymykset, oppimisvaikeudet, käyttäytymisongelmat, masennus, ahdistus, nuorten miesten käytösongelmat, stressi, alhainen itsetunto ja sosiaalisten tilanteiden pelko.

Työkokemusta mm. aikuispsykiatriasta, lastensuojelusta, koulupsykologiasta/koulumaailmasta, varhaiskasvatuksesta, lasten- ja nuorten mielenterveydestä ja perheneuvolasta, nuorisoasemasta, kriisityöstä, nuorisotyöstä, yrityselämästä.

Client group

Jag arbetar på svenska och finska med barn, vuxna, ungdomar och vuxna.
Työskentelykieleni ovat ruotsi ja suomi. Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Additional information

Olen psykologian maisteri (PsM) ja Valviran myöntämä laillistettu psykologi. Käynyt KAT lyhytterapiakoulutuksia ja tällä hetkellä KKT psykoterapiakoulutuksessa.

Työskentelen myös etänä.

Jag arbetar även på distans.

First session price

157.00

Regular session price

157.00

Pricing details

Tutkimuksista sovitaan erikseen.