Home Page / Find Your Therapist / Marjo Savukoski

Marjo Savukoski

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Solution-oriented
Etäyhteyksillä koko Suomi,
Seinäjoki, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Työskentelytapani perustuu kognitiivisen ja ratkaisukeskeisen ajattelusuuntausten teorioihin. Dialogi on aina mahdollisuus muutokseen ja on keskeinen terapiatyössäni. Tarkoitus on lisätä itsehyväksyntää ja toisaalta haastaa itseään muutokseen. Luottamus vuorovaikutuksessa on aina keskeinen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Asiakasta arvostava, yhdessä asiakkaan ajatusmalleja tutkiva. Dialogi on aina mahdollisuus muutokseen ja on keskeinen terapiatyössäni. Sitä täydennän hyväksymis- ja omistausumisterapiassa sekä skeematerapiassa käytettävillä harjoitukslla. Rakennamme asiakkaan kanssa yhdessä näkymän tekijöstä, mitkä liittyvät hänen kokemiinsa oireisiin ja ongelmiin. Tarkastelemme ja tunnistamme yhdessä asiakkaan ajatus-tunne-keho -reaktioiden arjen toimintamalleja.

Huom! Kaikki yhteydenotot Minduun kautta ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Terapian alussa määritellään muutoksen tavoitteet, mitä kohti lähdemme työskentelemään. Dialogi on jo muutos sinänsä, keskeinen väline terapiassa, itseymmärryksen, omien ajatus- tunne- ja toimintamallien käsittelyssä. Kognitiivisen teorian perusteella käsitellään paljon tunnetilojen, käyttäytymisen ja ajattelun välisiä suhteita. Lisäksi käydään asiakkaan menneisyys läpi ja nostetaan sieltä tekijät ja tilanteet, mitkä vaikuttavat vielä tällä hetkellä reagointimalleihin. Toisaalta harjoitukset terapiassa ja kotona ovat olennainen osa terapiaa. Niiden käyttö määräytyy kuitenkin hyvin yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja arvioidun hyödyn perusteella. Mielenhallinnan lisäksi keskitytään nykyisen arjen ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen ja uusien näkökulmien löytämiseen vaikeissa tilanteissa.

Issues often worked with
Burnout Anxiety towards social situations Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Pitkä työkokemus ammatillisen kuntoutuksen parissa sekä Kelan mielenterveyskuntoutus ryhmien ohjaamisesta. Lisäksi opettajakokemusta kuntoutuksesta sekä useamman isomman hankkeen vetämisestä sosiaali- ja terveysalalla.

Client group

Aikuiset.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.