Home Page / Find Your Therapist / Marjo Rolig

Marjo Rolig

In education Psychologist, Cognitive
Espoo, Niittykumpu
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa oleva psykologi, jolle voit varata ajan neuvontakäynnille, lyhyeen kriisiterapiaan sekä edulliseen koulutuspsykoterapiaan. Voit tulla vastaanotolleni esimerkiksi ahdistus- tai mielialaoireilun, hankalan elämäntilanteen tai muun tuen tarpeen vuoksi.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Additional Training

Crisis and traumas

About me as a therapist

Terapeuttina olen aktiivinen, myötätuntoinen, lämmin ja tutkiva, mutta tarvittaessa myös napakka. Pidän äärimmäisen tärkeänä hyvää, tasavertaista ja luottamuksellista yhteistyösuhdetta asiakkaan kanssa ja tämä ohjaa työtäni monella tapaa. Työskentelen kognitiivisen psykoterapian menetelmiä monipuolisesti hyödyntäen säilyttäen asiakkaan yksilöllisine tarpeineen ja tavoitteineen aina terapian keskiössä. Tarjoamani koulutuspsykoterapia voi olla suunnitellusti joko lyhyttä (esim. 15-20 krt) tai pitkää (yli 40 krt).

About my therapy sessions

Vastaanotollani työskennellään aktiivisesti ja tasavertaisesti. Ensimmäisillä tapaamisilla jäsennämme tilannettasi yhdessä ja määrittelemme tavoitteet työskentelyllemme, minkä jälkeen aloitamme aktiivisen työskentelyn tilanteesi helpottamiseksi. Työskentely on läpi terapiaprosessin yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukaista, mutta kuitenkin hetkeen pysähtyvää ja ajankohtaiset huolet huomioivaa. Työskentelen monipuolisesti kognitiivisen psykoterapian menetelmiä hyödyntäen ja tarjoan usein myös pieniä välitehtäviä/-harjoituksia kotona tehtäväksi.

Issues often worked with
Phobia/fear Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Hurting yourself Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä kliinisen psykologin kokemus nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden kanssa työskentelystä erikoissairaanhoidossa, jossa olen työskennellyt niin avo- kuin osastohoidossakin. Tällä hetkellä työskentelen vastaanottoni lisäksi päätoimisesti nuorisopsykiatrialla alle 18-vuotiaiden nuorten ja heidän perheidensä parissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani ovat erilaiset ahdistuneisuushäiriöt, itsetuntoon ja minäkuvaan liittyvät kysymykset sekä traumaattisten kokemusten ja traumaoireiden (PTSD) hoitaminen. Traumaoireiden hoitamiseen lyhytterapeuttisesti olen saanut myös lisäkoulutusta.

Client group

Työskentelen yli 16-vuotiaiden nuorten, nuorten aikuisten sekä aikuisten kanssa. Erityisenä kiinnostuksen kohteenani ovat nuoruusiän kehitykseen liittyvät asiat, erilaiset ahdistuneisuushäiriöt sekä traumaattisten kokemusten ja traumaoireiden hoitaminen.

Additional information

En valitettavasti tarjoa tällä hetkellä Kela-terapioita tai HUS-ostopalveluterapioita.

First session price

65.00

Regular session price

65.00

Pricing details

Psykologin tuki- tai kriisikäynti 90e
Vanhemman ohjaus 90e
Lyhyt traumaterapia 95e