Home Page / Find Your Therapist / Marja Haanpää

Marja Haanpää

In education Occupational therapist, Cognitive behavior therapy (CBT)
Seinäjoki, Keskusta
Etäyhteydellä koko Suomi,
Sign language Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Psykoterapeuttiopiskelija (kognitiivinen käyttäytymisterapia, KKT), toimintaterapeutti AMK, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), lyhytterapeutti (ratkaisukeskeinen), viittomakielen taitoinen. Palautteena olen saanut seuraavaa: Helposti lähestyttävä, empaattinen ja luotettava.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Additional Training

Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Työskentelyotteeni on asiakaslähtöinen ja arvostava. Olen saanut palautetta hyväksyvästä läsnäolosta, empaattisuudesta ja luottamuksellisesta ilmapiiristä, jossa on helppo avata ajatuksiaan ja elämäänsä. Olen rauhallinen, tarvittaessa tilanteen mukaan myös jämäkkä. Huumorillakin on osansa, jos asiakas sen sallii. Terapiakäyntien keskeisenä osana on vastavuoroinen yhteistyö asiakkaan kanssa sekä tavoitteellisuus määritellysti.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Kognitiivien käyttäymisterapian psykoterapiaopiskelijana käytän terapiaistunnoilla koulutukseni kautta opiskeltuja menetelmiä ja harjoitteita. Psykoterapeuttiopinnoissa on myös säännölliset työnohjaukset, jotka tukevat asiakastyöskentelyä sekä ammatillista psykoterapeuttista työotetta. Kognitiivinen käyttäytymisterapia aloitetaan keskustellen ja kartoittamalla asiakkaan mahdollisia käyttäytymiseen liittyviä haasteita ja/tai ongelmia. Käytössä on niin lomakkeiden kautta kartoitettavia kyselylomakkeita kuin sovitusti asiakkaan kanssa tehtäviä harjoitteita ja altistuksia. Kaiken työskentelyn pohjalle tehdään asiakkaalle funktionaalinen käyttäymisanalyysi. Analyysi tuo selkeyttä työskentelylle, jonka pohjalta myös asetetaan asiakkaan terapian tavoitteet. Terapiatyössäni ammennan tietoutta jo aiemmista koulutuksistani, jotka tukevat sekä nivoutuvat hyvin yhteen psykoterapeuttiopintojeni kanssa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Low self-esteem Anxiety towards social situations Panic attacks Sexual problems Processing my past Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions
My professional background and knowledge

Kouluttaudun psykoterapeutiksi suuntauksena kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT), valmistuminen 2025. Ammatilliseltani pohjakoulutukselta olen toimintaterapeutti AMK. Toimintaterapeuttina olen työskennellyt täysi-ikäisten yksilö- ja ryhmäasiakkaiden kanssa niin somaattisella puolella (esim. pyörätuoliasiakkaat) kuin psykiatrisella puolella (esim. syömishäiriö- ja työkykyarviointitiimeissä). Olen työskennellyt myös Nuotti-valmentajana 16–29-vuotiaiden kanssa, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat olleet vaarassa keskeytyä. Olen erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS) ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (ei Kelan kuntoutusta). Lyhytterapia on matalan kynnyksen terapiaa, jonne asiakas voi tulla ilman lähetettä. Erityistaitona minulla on viittomakieli. Viittomakieleen ja kuurojen kulttuuriin olen saanut tutustua vuosien ajan läheiseni kautta sekä eri kurssien ja projektien kautta.

Client group

Työskentelen eri ikäisten täysi-ikäisten asiakkaiden kanssa. Kiinnostukseni on laaja-alainen. Merkityksellisiä ovat mm. seksuaalisuuden teemat tai viittomakielisyys. En kuitenkaan poissulje tarkasti mitään asiakasryhmää.

First session price

60.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.