Home Page / Find Your Therapist / Marja-Helena Kunnas

Marja-Helena Kunnas

Psychotherapist, Master of Social Sciences, Solution-oriented
Espoo, Tapiola
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen psykologi ja psykoterapeutti (Valvira, Kela-oikeudet). Olen työskennellyt pitkään nuorten ja opiskelijoiden parissa. Aikaisempaa työkokemusta minulla on mm. kivunhoidon psykologityöstä. Avoimuus, tasavertaisuus ja turvallinen ilmapiiri ovat keskeisiä periaatteitani terapiatyössä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Hypnosis

About me as a therapist

Olen terapeuttina aktiivinen ja asiakaslähtöinen. Se tarkoittaa, että sopeutan oman työskentelyni asiakkaan tahtiin ja asiakkaan ajankohtaisiin voimavaroihin. Rakennan turvallista ilmapiiriä, jossa on tilaa erilaisille tunteille ja myös huumorille. Voimavaralähtöisyys ei sulje pois surun ja raskaiden asioiden kohtaamista, vaan auttaa jatkamaan elämää niin että se tuntuu oman itsen näköiseltä ja merkitykselliseltä.

About my therapy sessions

Etsimme terapiassa työskentelytapoja, jotka ovat kullekin asiakkaalle hyödyllisiä ja hänen persoonalleen sopivia. Lähtökohta on rauhallinen, turvallinen ja avoin keskustelu. Sovimme tavoitteista yhdessä ja työskentelemme joustavasti niitä kohti. Asiakkaan jaksamisen ja ajankohtaisten asioiden huomioiminen on tärkeää.. Tavoitteet ja tulevaisuudenkuvat kirkastuvat ja motivaatio löytyy usein juuri voimavarojen tunnistamisen myötä. Uusia toiminta- ja ajattelutapoja etsitään yhdessä ahkerasti paperilla jäsennellen ja terapian edetessä käytännössä kokeillen.
Käytän mielelläni luovasti erilaisia psykoterapiatyöskentelyn menetelmiä, esim. kuvia, mielikuvaharjoitteita, rentoutumisopetusta. Tapaamisia voi myös videoida ja tutkia yhdessä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Hypnoosin perus- ja jatkokurssit (Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus)
HOT lyhytinterventioissa (Psykologiainstituutti)
Nuorten tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen ongelmat - tehostetut tukitoimet (Niilo Mäki -instituutti)

First session price

100.00

Regular session price

100.00

Pricing details