Home Page / Find Your Therapist / Marie Lindfors-Airas

Marie Lindfors-Airas

Psychotherapist, Master of Arts (Education), Family therapy
Helsinki, Helsinki/Eira
Finnish Swedish English
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Children under 13y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Is there anything that worries you within the familly? Familytherapy is well suited for problems in the relationship, behaviour problems in children and adolescents, sudden crisis (divorce, accidents, exhaustion, depression, unemployment). I am a family psychotherapist (KELA/Valvira) and I accept individual clients as well as couples and familytherapy-clients. You are welcome to share your worries with me, before they become problems.

Är det något som oroar Dej inom familjen? Familjeterapi passar bra vid: relationsproblem inom familjen, bekymmer beträffande parförhållandet, beteendemässiga- känsloproblem beträffande barn- ungdomar, plötsliga kriser (skilsmässa, olycka, utmattning, depression, arbetslöshet). Jag tar emot enskilda individer, par och familjeterapiklienter. Bli inte ensam med Din oro- ta kontakt!
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Crisis and trauma
Additional Training

Crisis and traumas

About me as a therapist

Terapeuttina olen välittävä ja kuunteleva. Olen aidosti kiinnostunut asiakkaistani ja haluan luoda turvallisen ja luotettavan ilmapiirin jotta asiakas/asiakkaat saavat tunteen siitä, että juuri häntä kuunnellaan ja hänelle annetaan mahdollisuus ilmaista itseään. Perheterapiatilanteessa on erityisen tärkeää että jokaiselle perheenjäsenelle annetaan tilaisuus tulla kuulluksi ja nähdyksi. Tapaamisen aikana on myös liikettä, prosessia ja elävää vuorovaikutusta sekä terapeutin omaa verbaalista reflektiota; "mitä näin, mitä koin". Näin toimin terapeuttina aktiivisena, osallistuvana ja innostuneena osallistujana, mutta tapaamisen aikana roolini voi myös muuttua aktiivisesta ja osallistuvasta enemmän tarkkailijaksi ja tilaa antavaksi rooliksi. Teen perheen kanssa yhteisen matkan jossa toimin enemmän luotsina kuin kipparina; perhe päättää sisällöstä ja siitä mistä haluaa puhua. Terapiakäynnit voivat kestää muutamasta selvittelykäynnistä pitempään terapiaprosessiin.

About my therapy sessions

***
HUOM. Yhteydenoton jälkeen varsinainen ajanvaraus tehdään lääkäriaseman ajanvarauksen kautta. Annan tähän ohjeet saatuani yhteydenottosi.
***

Teen asiakkaan ja myös koko perheen kanssa yhteisen matkan jossa luottamus, turvallisuuden tunne ja luovuus toimivat tukipilareina koko prosessin aikana. Olen kanssakulkija. Käytän työskentelyssäni mielelläni toiminnallisia menetelmiä kuten kuvia, askartelumateriaaleja, kirjeiden kirjoittamista, sukupuutyöskentelyä ja tunnekeskeistä työotetta mm. kehollisuutta (mielen ja kehon yhteisvaikutus). Perheen oma tarina toimii punaisena lankana läpi koko prosessin. Tätä tarinaa kuunnellen, keskustellen ja kunnioittaen mietimme yhdessä toimivampia vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen malleja.

Issues often worked with
Relationship problems Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Child welfare
Client group

Yhden perheenjäsenen huonosti voiminen heijastuu koko perheen dynamiikkaan. Perheterapiassa oikea annettu apu ja tuki jo kriisin varhaisessa vaiheessa vaikuttaa jokaisen perheenjäsenen hyvinvointiin. Erityisen tärkeää on löytää ratkaisuja ja auttaa tilanteesta eteenpäin, jotta kaikilla perheenjäsenillä olisi helpompi olla ja perheen omat myönteiset voimavarat saataisiin käyttöön. Käyntikertoja voi toteuttaa eri kokoonpanoin; terapiaan voi hakeutua joko yksin tai partnerin kanssa tai koko perheen kanssa. Älä jää huolesi kanssa yksin- ota yhteyttä ja tule käymään ennenkuin huolesi muuttuu ongelmaksi!

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Vakiokäynnin hinta on 90e/ 60min ja 120e/90min
Myös kotikäynnit tarvittaessa, hinta 180e/90min (+kilometrikorvaus Kehä III sisällä)