Home Page / Find Your Therapist / Mari Tikkanen

Mari Tikkanen

Psychotherapist, Social worker, Integrative
Espoo, Leppävaara
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä, pari- ja perheterapeutti. Tällä hetkellä yksilöpsykoterapia- koulutuksessa (integratiivinen). Elämänkriisit ja muutokset, monikulttuurisuus, haasteet pari- ja perhesuhteissa, voimavarojen ja itseymmärryksen lisääminen ovat aiheita joiden parissa työskentelen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
  • Couple therapy
About me as a therapist

Haluan terapeuttina tarjota luottamuksellisen tilan, jossa on mahdollista pysähtyä tutkimaan ja pohtimaan omaan elämäntilanteeseen liittyviä kokemuksia, ajatuksia ja tunteita. Ajattelen, että terapiasuhteen keskiössä on yhteistyö, jossa voidaan asiakkaan tahtisesti sekä vakauttavan vuorovaikutuksen kautta pyrkiä yhdessä löytämään esimerkiksi uusia näkökulmia, itseä vakauttavia keinoja sekä lisäämään itsetietoisuutta- ja ymmärrystä.
Minulla on pitkä kokemus erilaisten elämänkriisien ja traumaattisten tapahtumien kanssa työskentelystä. Työskentelen myös monikulttuurisuuden parissa. Minulla on pari- ja perheterapeutin koulutus.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Merkityksellistä terapiassa on itsehavainnoinnin- ja ymmärryksen lisääntyminen keskustelujen, mahdollisten harjoitteiden ja luottamuksellisen työskentelysuhteen kautta. Käytän asiakaslähtöisesti erilaisia menetelmiä, kuten hengitykseen ja kehon rauhoittamiseen liittyviä harjoitteita, tietoisuus- ja tunnesäätelyn harjoitteita. Huomioin yksilötyöskentelyssä myös pari- ja perhesuhteet sekä käytän erilaisia menetelmiä niihin liittyen.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Feeling bad Changing lifestyle Anger management Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Personal growth and development
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Multiculturalism / immigrants Child welfare
My professional background and knowledge

Minulla on pitkä työkokemus traumatisoituneiden lasten ja aikuisten, sekä maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten henkilöiden kanssa työskentelystä.

Client group

Työskentelen pääsääntöisesti yli 18- vuotiaiden kanssa, kiinnostuksenani ovat erityisesti haastavat elämäntilanteet, ihmissuhteet ja elämänhallinnan haasteet.

First session price

0.00

Regular session price

60.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.