Home Page / Find Your Therapist / Mari Kapulainen

Mari Kapulainen

In education Physiotherapist, Solution-oriented
Rauma, Keskusta
Turku, Keskusta
Turku, Port Arthur
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni! Tarjoan sinulle kehomieliyhteyttä vahvistavaa terapiaa, yhdistäen ratkaisukeskeistä, kognitiivista ja psykofyysistä lähestymistapaa. Kokemukselliset työtavat, kuten hengitys ja rentoutumisharjoitukset sopivat niillekin, joita pelkkä keskustelu ei motivoi.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Cognitive
About me as a therapist

Minulla on lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisten psykofyysisten menetelmien käytöstä fysioterapiatyössä sekä yksilöiden, että ryhmien kanssa. Olen helposti lähestyttävä ja asiakasta kunnioittava, lähtökohtana on tasavertainen kohtaaminen, jossa asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija. Haluan auttaa sinua tunnistamaan ja vahvistamaan voimavarojasi ja sitä kautta löytämään uutta toivoa, jaksamista ja innostusta elämääsi. Työtapani on aktiivinen ja hyödynnän joustavasti eri terapiamenetelmien, kuten ratkaisukeskeisen ja psykofyysisen terapian sekä kognitiivisen lyhytterapian keinoja. Pohjakoulutukseltani olen fysioterapeutti, se antaa vahvan pohjan myös kehollisten oireiden ymmärtämiseen.

About my therapy sessions

Toimin asiakaslähtöisesti, joten tapaamisten sisällöt voivat vaihdella paljonkin asiakkaan tilanteesta ja toiveista riippuen. Istunnolla keskustellaan ja asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan voidaan käyttää myös erilaisia toiminnallisia harjoitteita, kuten hengityksen tiedostamista, kehontuntemus- ja rentoutumisharjoituksia, piirtämistä tai tunnekortteja. Kokemukselliset työtavat sopivat niillekin, jotka eivät motivoidu pelkästä puhumisesta. Suosin 90 minuutin istuntoja, jotka mahdollistavat vapaammin erilaisten menetelmien käytön. Asiakkaan arvostus, sallivuus sekä positiivisuus ovat minulle tärkeitä asioita. Pyrin tuomaan keskusteluun uusia näkökulmia, jotta asiakkaan näkemys tilanteestaan voisi muuttua hänen hyvinvointiaan paremmin tukevaksi.

Issues often worked with
Phobia/fear Anger management Challenges in parenting Subtance abuse/addiction Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
People with intellectual disabilities Pain related difficulties
My professional background and knowledge

Fysioterapeuttina olen työskennellyt erilaisten kipupotilaiden kanssa kohta kaksikymmentä vuotta. Fysioterapeutin koulutus antaa vahvan pohjan kivun fysiologian ja psykologian ymmärtämiseen. Psykofyysisen hengitysterapian ja BBAT:n koulutukset ovat antaneet konkreettisia keinoja ohjata asiakasta kipuun, ahdistukseen ja traumoihin liittyvän kehollisen ylivireystilan rauhoittamiseen, kehontuntemuksen lisäämiseen ja vahvistamiseen.
Olen myös toiminut usean vuoden ajan erilasten kehitysvammaisten ryhmien fysioterapeuttina ja joogaopettajana. Toimin myös kouluttajana tiimissä, joka kouluttaa joogaopettajia työskentelemään erityistä tukea tarvitsevien ryhmäläisten kanssa.

First session price

45.00

Regular session price

45.00

Pricing details