Home Page / Find Your Therapist / Mari Kapulainen

Mari Kapulainen

In education Physiotherapist, Solution-oriented
Turku, Keskusta
Rauma, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Groups Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Lämpimästi tervetuloa vastaanotolle! Olen psykofyysisesti suuntautunut fysioterapeutti ja psykoterapeuttikoulutettava. Haluan auttaa sinua tunnistamaan voimavarojasi ja löytämään uutta toivoa ja iloa elämääsi. Keskustelun tukena voimme toiveidesi mukaan käyttää myös kehollisia harjoitteita.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Cognitive
Additional Training

Mindfulness Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Minulla on lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisten psykofyysisten menetelmien käytöstä fysioterapiatyössä sekä yksilöiden, että ryhmien kanssa. Olen helposti lähestyttävä ja asiakasta kunnioittava, lähtökohtana on tasavertainen kohtaaminen, jossa asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Haluan auttaa sinua tunnistamaan ja vahvistamaan voimavarojasi ja sitä kautta löytämään uutta toivoa, jaksamista ja innostusta elämääsi. Työtapani on aktiivinen ja hyödynnän joustavasti eri terapiamenetelmien, kuten ratkaisukeskeisen, kognitiivisen ja psykofyysisen terapian keinoja. Pohjakoulutukseltani olen fysioterapeutti, se antaa vahvan pohjan myös kehollisten oireiden ymmärtämiseen.

About my therapy sessions

Toimin asiakaslähtöisesti, joten tapaamisten sisällöt voivat vaihdella paljonkin asiakkaan tilanteesta ja toiveista riippuen. Istunnolla keskustellaan ja asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan voidaan käyttää myös erilaisia toiminnallisia harjoitteita, kuten hengityksen tiedostamista, kehontuntemus- ja rentoutumisharjoituksia, piirtämistä tai tunnekortteja. Kokemukselliset työtavat sopivat niillekin, jotka eivät motivoidu pelkästä puhumisesta. Suosin 60 minuutin istuntoja, jotka mahdollistavat vapaammin erilaisten menetelmien käytön. Arvostava kohtaaminen, yhdenvertaisuus sekä toivon tunteen löytäminen ovat terapiatyötäni ohjaavia tekijöitä. Pyrin tuomaan keskusteluun uusia näkökulmia, jotta asiakkaan näkemys tilanteestaan voisi muuttua hänen hyvinvointiaan paremmin tukevaksi.

Issues often worked with
Obsessive-compulsive disorder Gender or Sexual-Identity Questions Self-destructive thoughts Sexual abuse Phobia/fear Anger management Challenges in parenting Subtance abuse/addiction Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Pain related difficulties
My professional background and knowledge

Fysioterapeuttina olen työskennellyt erilaisten kipupotilaiden kanssa kohta kaksikymmentä vuotta. Fysioterapeutin koulutus antaa vahvan pohjan kivun fysiologian ja psykologian ymmärtämiseen. Psykofyysisen hengitysterapian ja BBAT:n koulutukset ovat antaneet konkreettisia keinoja ohjata asiakasta kipuun, ahdistukseen ja traumoihin liittyvän kehollisen ylivireystilan rauhoittamiseen, kehontuntemuksen lisäämiseen ja vahvistamiseen.
Olen toiminut usean vuoden ajan monenlaisten erityisryhmien joogaopettajana. Toimin myös pääkouluttajana tiimissä, joka kouluttaa jooganopettajia työskentelemään erityistä tukea tarvitsevien ryhmäläisten kanssa.

First session price

48.00

Regular session price

48.00

Pricing details