Mari Barck

Psychotherapist, Psychologist, Integrative
Turku, ydinkeskusta
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen psykoterapian erikoispsykologi ja integratiivinen psykoterapeutti. Minulla on pitkä kokemus terapiatyöstä ja olen perehtynyt erityisesti stressi-, ahdistus- ja mielialaoireiden hoitoon sekä ihmissuhderistiriitojen ja elämänmuutosten käsittelyyn.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina myötätuntoinen ja keskeinen arvoni on hyväksyvä, aito ja läsnäoleva kohtaaminen. Hyvä ja vastavuoroinen yhteistyösuhde on tutkimusten mukaan terapian tuloksellisuuden kannalta tärkeimpiä elementtejä ja siihen panostan. Luottamuksellisen ja myönteisen ilmapiirin luominen on tärkeää, jotta asiakkaan on turvallista lähteä tutkimaan ja havainnoimaan itseään. Olen aktiivinen, mutta annan myös tilaa ja rauhaa asiakkaan omille pohdinnoille.

About my therapy sessions

Työskentelyni pohjautuu integratiiviseen viitekehykseen, jossa hyödynnän sekä psykodynaamisen että kognitiivisen psykoterapian keinoja. Käytän keskeisinä elementteinä tunnekeskeistä työskentelyä ja itsemyötätuntolähestymistapaa. Terapian tavoitteet ja työskentelytavat valitaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Ensimmäisellä tapaamisella kartoitetaan elämäntilannetta ja psyykkisiä oireita sekä määritellään yhdessä terapian keskeisiä teemoja ja tavoitteita. Jatkossa istunnoilla käsitellään sitä, mikä asiakkaan mielessä ja elämässä on ajankohtaista ja mietitään yhdessä erilaisia näkökulmia tilanteeseen ja pyritään löytämään vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintamalleja.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Phobia/fear Sexual problems Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping Treatment of physical illness
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt 20 vuoden ajan julkisessa terveydenhollossa psykologina aikuisten terapia- ja arviointityössä. Olen myös toiminut työnohjaajana, esimiehenä ja kouluttanut psykologian opiskelijoita Turun yliopistossa. Psykoterapian erikoispsykologiksi ja yksilöpsykoterapeutiksi valmistuin vuonna -14. Lisäksi olen suorittanut vuoden mittaisen interpersoonallisen psykoterapian (IPT) koulutuksen. IPT on lyhytterapiamenetelmä, joka soveltuu erityisesti masennuksen hoitoon.

Client group

Pääosin asiakaskuntaani ovat aikuiset ja nuoret aikuiset.

First session price

50.00

Regular session price

98.00

Pricing details

Psykoterapian 1. tutustumiskäynti (45 min) 50 e
Psykoterapia (45 min) 98 e
Lyhytpsykoterapia (45 min) 115 e
Neuvontakäynti (45 min) 98 e
Tuki- tai kriisikäynti (45 min) 98 e