Home Page / Find Your Therapist / Malena Lahtimies

Malena Lahtimies

In education Nurse, Psychoanalytic
Etäyhteydellä koko Suomi,
Hämeenlinna, Keskusta
Swedish Finnish
Customer Groups
Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Minulle on tärkeää saada yhteys asiakkaaseen ja ymmärtää häntä ja hänen elämäntilannettaan. Olen työskennellyt psykiatrisena sairaanhoitajana perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa eri ikäisten asiakkaiden kanssa. Työskentelen suomen ja ruotsin kielellä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychoanalytic
  • Psychodynamic
About me as a therapist

Työntekijänä olen empaattinen ja läsnäoleva. Olen kuunteleva ja herkkä asiakkaan sanalliselle ja sanattomalle viestinnälle. Olen rauhallinen ja pohtiva. Asiakas ja hänen kertomuksensa ovat tapaamisilla keskiössä. Tutkin asiakkaan kertomaa ottaen osaa keskusteluun. Otan myös puheeksi huomioitani yhteistyösuhteeseen liittyen. Pidän huolta tapaamisten rajoista ja olen turvallisen jämpti.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Tapaamisilla asiakas voi puhua vapaasti mielessään olevista asioista. Keskitymme tarkastelemaan asiakkaan kokemusta, tunteita ja ajatuksia. Työntekijänä haluan auttaa asiakasta ymmärtämään paremmin itseään ja saamaan yhteyden toiveisiinsa ja tarpeisiinsa. Tapaamisilla tarkastelemme myös yhteistyösuhdetta ja siinä ilmeneviä asioita asiakkaan auttamiseksi.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Phobia/fear Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Personality disorders
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt aikuispsykiatrialla osasto- ja poliklinikkatyössä. Olen myös tehnyt sairaalan ensiavussa psykiatrista hoidon tarpeen arviointia sekä kotikäyntejä psykiatrian osastoilta kotiutuville. Nuorten kanssa minulla on työkokemusta koulumaailmasta, jossa työskentelin psykiatrisena sairaanhoitajana yläaste- ja lukioikäisten kanssa. Viimeisin työkokemukseni on lastenpsykiatrian vastaanotolta (lapset 0-12 -vuotiaita), jossa työskentelin sekä lasten että heidän vanhempiensa kanssa. Olen perehtynyt traumatisoitumiseen useiden koulutusten kautta ja itsekin kouluttanut aiheesta. Persoonallisuushäiriöt ovat tulleet minulle tutuksi työkokemuksen myötä.

First session price

55.00

Regular session price

55.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.