Home Page / Find Your Therapist / Kristiina Hannila

Kristiina Hannila

Psychotherapist, Social studies, Integrative
Tampere,
English Swedish Finnish
Customer Groups
Couples Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments
Olen seksuaalisuuden teemoihin kouluttautunut. Minulla on laaja koulutus ja erityisosaaminen väkivallan, lähisuhdeväkivallan ja seksuaaliväkivallan kokemusten käsittelyyn, sekä asiakkaan sensitiiviseen kohtaamiseen aiheen ympäriltä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas Sexual therapeutic knowledge Supporting attachment Body-oriented psychotherapy

About me as a therapist

Olen myötätuntoinen ja sensitiivinen. Psykoedukatiivinen ja asiakasta tukeva työote on toimintamallini keskiössä. Lähtökohtani terapiatyössä on auttaa asiakasta ymmärtämään reagointitapojaan ja tunnistamaan oireitaan, sekä terapeuttisessa vuorovaikutuksessa lievittää inhimillistä kärsimystä. Asiakkaan omien voimavarojen tutkiminen ja löytäminen ovat yksi tärkeimpiä terapiatyöni tavoitteita.

About my therapy sessions

Asiakkaan tarpeista lähtien istunnoilla voidaan tehdä tehtäviä, harjoituksia tai käyttää keskustelua. Tarvittaessa ja halutessaan asiakas saa kotitehtäviä. Mikäli asiakkaan tilanne ja tarpeet muuttuvat on mahdollista muuttaa tai soveltaa eri terapiasuuntausten viitekehyksiä ja näkökulmia. Psykoedukaatio ja interventiot, sekä ohjaus ja neuvonta ovat mahdollisia, keskeistä on hahmottaa yhdessä asiakkaan kanssa haasteelliset tilanteet ja kokonaisuudet joissa asiakas pulmineen on. Syy -ja seuraussuhteiden pohdinta ja vuorovaikutuksen yhteinen tarkastelu sekä arviointi asiakkaan tilanteeseen liittyen on tärkeää. Asiakkaan kanssa pyrin olemaan selkeä ja auttaa sanoittamaan asioita, löytää syy ja seuraussuhteita sekä pohtia tarvittaessa muutoksen mahdollisuuksia. Asiakkaan tunteista ja reaktioista keskustellaan tai niitä voidaan käsitellä psykofyysistä psykoterapiaa eli mm. liikettä hyödyntäen. Piirtäminen ja kirjoittaminen ovat niin ikään mahdollisia.

Issues often worked with
Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Seriously traumatized patients and dissociative disorders Pregnancy & birth Personality disorders Child welfare
My professional background and knowledge

Olen käynyt varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhdeteoreettisia koulutuksia sekä työskennellyt n. 10 vuotta asian parissa tukien pikkulasten vanhemmuutta. Synnytyksen jälkeinen masennus ja vanhemmuuden haasteet ovat tuttuja ammatillisia teemoja.Seksuaalineuvonta sekä nuorille että aikuisille ovat olleet työtäni samoin väkivallan kokemusten käsittely, erityismainintana huoltajien tukeminen lapsen ja nuoren kriisissä. Olen käynyt traumakoulutuksen jossa traumanäkökulma auttamistyössä. Minulla on koulutus psykoterapiaperusteet päihdehoidossa sekä psykofyysisen psykoterapian perusteet.Vapaaehtoinen sovittelukoulutus mm. on antanut osaamista vaikeisiin riita- ja rikostilanteisiin.

Client group

Kaikki

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details

Huom. Hinta vaihtelee terapian ja keston mukaan. Lopullinen hinta varauksen yhteydessä.