Home Page / Find Your Therapist / Kirsi Vehviläinen
In education Psychologist, Cognitive behavior therapy (CBT)
Kuopio,
Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tarjoan itsemaksaville asiakkaille yksilöterapiaa, yksittäisen käynnin tai pidemmän terapiaprosessin ajan, tarpeidesi mukaan. Koulutukseltani olen terveyspsykologian erikoispsykologi ja psykoterapeuttikoulutuksessa perehdyn kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
  • Cognitive
About me as a therapist

Työskentelyotteeni on arvostava, aktiivinen ja tutkiva. Uskallan kuunnella Sinua rauhassa, mutta hyödynnän myös rohkeasti ammatillista osaamistani, kysyn ja kerron, kun koen sen tarpeelliseksi. Vahvuuksiani ovat myötätuntoisuus ja luottamus ihmisen hämmästyttävään kykyyn kasvaa, löytää itsestään voimavaroja ja toipua. Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutuksi valmistun vuoden 2023 aikana ja työskentelyni pohjautuu tälle viitekehykselle. Olen perehtynyt ja kouluttautunut myös lyhyempien koulusten kautta hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiin, joita hyödynnän työskentelyssäni. Kiteytettynä tämä tarkoittaa askelien ottamista kohti joustavampaa suhtautumista vaikeisiin tunteisiin ja ajatuksiin, omien arvojen ja toiveiden kirkastamista sekä arvojen mukaisten konkreettisten tekojen ja elämäntavan kokeilemista ja harjoittelua.

About my therapy sessions

Aikaisempien elämänkokemusten tarkastelu toimii pohjana sen ymmärtämiselle, mitä mielessä ja kehossa tapahtuu tässä hetkessä. Mihin mielesi on ohjelmoitunut suuntautumaan, mitä pelkäämään ja ennakoimaan, miten kehosi reagoi, mitä ovat kokemasi ongelmat ja millaisin keinoin olet oppinut selviytymään. Olet itse elämäsi paras asiantuntija, mutta saatat tarvita uusia tarkastelukulmia kokemuksiisi sekä lisää keinoja joilla pitää itsestäsi paremmin huolta. Tavoitteet asetetaan aina yhteistyössä. Eniten keskitymme tähän hetkeen ja löytämään toiveikkuutta myös tulevaisuutta kohti katsoessa.

Issues often worked with
Hurting yourself Bipolar disorder Personality disorders Self-destructive thoughts To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Anger management Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Eating disorders Psychotic disorders Pain related difficulties
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt psykologina vuodesta 2012. Työkokemusta minulla on noin neljän vuoden ajalta erikoissairaanhoidosta aikuispsykiatrialta ja oikeuspsykiatrialta psyykkisten häiriöiden tutkimisesta ja hoidosta. Viimeisten vuosien aikana olen keskittynyt työterveyspsykologin työhön ja lyhytterapiatyöskentelyyn. Olen kouluttautunut läpi työurani aktiivisesti. Kliinisen terveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen myötä minulla on erityisosaamista terveyskäyttäytymisen, kuten syömisen ongelmien, liikunnan, stressin, palautumisen ja unen, sekä muun muassa kivun psykologisten ilmiöiden tutkimisesta ja hoitamisesta.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

First session price

93.00

Regular session price

93.00

Pricing details