Home Page / Find Your Therapist / Katri Meriläinen-Eronen

Katri Meriläinen-Eronen

In education Psychiatric staff nurse, Cognitive behavior therapy (CBT)
Tampere, keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Ota yhteyttä minuun kun elämäntilanteesi kuormittaa sinua. Ahdistus ja masennusoireet vievät voimiasi tai sinulla on tunnesäätelyn vaikeuksia,mikä heikentää ihmissuhteitasi. Koulutuspsykoterapiaa/työnohjattuna. Minulla on laaja-alainen työkokemus psykiatrisessa erikoisairaanhoidossa yli 20-vuotta.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Additional Training

Dialectical behavior therapy (DBT)

About me as a therapist

Terapeuttina olen avoin ja aktiivinen, mutta myös tilaa antava. Työskentelyotteeni rauhallinen ja myötätuntoinen, asiakasta arvostava mikä mahdollistaa vaikeistakin asioista keskustelun vastaanotollani. Työskentelen suunnitelmallisesti ja tutkivalla otteella, jossa asetetaan tavoitteet hoidolle ja kuntoutumiselle. Pidän arvokkaana yhteisymmärryksen löytämistä asiakkaan kanssa yhteistyön onnistumiselle.

About my therapy sessions

Istunnot suunnitelmallisia ja niitä arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa. Työskentely tutkivaa ja tavoitteellista. Kognitiivisten ja käyttäytymisterapeuttisten menetelmien käyttöä. Tietoisuustaitoharjoitteiden käyttöä keinona itsen rauhoittamiseen ja progressiivisen rentoutuksen menetelmää. Tavoitteena työskentelyssä on turvallinen yhteistyösuhde asiakkaan kanssa.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personality disorders Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Personality disorders
My professional background and knowledge

Psykiatrinen sairaanhoitaja. Työkokemusta yli 20-v. psykiatrian erikoissairaanhoidossa. Psykoterapiakoulutuksessa (kognitiivinen käyttäytymisterapia, terveyspainotus v.2016-2020), psykoterapeuttikoulutusta KAT-viitekehykseen v.2005-2006, DKT(dialektinen käyttäytymisterapia)-menetelmäkoulutus v.2009 - toteutusta vuoden kestävissä Dkt-ohjelmissa yksilö- ja taitovalmentajana poliklinikka työssä. / Työskentelen persoonallisuushäiriöihin erikoistuneessa yksikössä, tietoisuustaitoihin menetelmäkoulutusta, CBASP(cognitive-behavioral analysis system of psychotherapy)-menetelmäkoulutus v.2015 yksilötyöskentelyssä toistuvan masennuksen hoidossa, CRT-menetelmäkoulutus v.2013 (kognitiivinen remediaatio terapia psykoosipotilaiden hoitoon).

Client group

Työskentelen aikuisten ja vanhemmuuden tukemiseksi. Kiinnostukseni on etenkin tunnesäätelyn vaikeuksista kärsivien, ahdistuneisuuden, masennuksen ja työuupumuksesta kuntoutumiseksi..

Additional information

Valmistun kognitiiviseksi käyttäytymispsykoterapeutiksi (KKT)syksyllä 2020 ja tuolloin mahdollisuus Kela:n tukemaa psykoterapiaa aloittaa.

First session price

70.00

Regular session price

70.00

Pricing details

Kriisi ja tukikäynti 85