Home Page / Find Your Therapist / Katja Vahteri

Katja Vahteri

In education Social studies, Crisis and trauma
Etäyhteydellä koko Suomi,
Muonio, Keskusta
Rovanniemi, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Groups Families Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Keskeistä työskentelyssäni on turvallisuus, vakautuminen, oireiden lievittyminen ja taitojen kehittäminen. Työtapani on integratiivinen ja yhdistelen menetelmiä ja tutkittua teoriatietoa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Ihmisenä olen lämmin ja helposti lähestyttävä.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
Additional Training

Supporting attachment Crisis and traumas

About me as a therapist

Terapeuttina olen lämmin, helposti lähestyttävä ja turvallinen. Työtapani on integratiivinen ja yhdistelen menetelmiä ja tutkittua teoriatietoa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Olen aktiivinen terapeutti ja lähestyn asioita aina sekä kehollisesti että kognitiivisesti. Läsnäolo ja yhdessä tutkiminen turvallisessa ilmapiirissä on terapiasuhteen tärkeimpiä elementtejä.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Terapiassa aina aluksi kartoitetaan asiakkaan tilannetta ja vointia. Tavoitteet terapialle rakennetaan yhdessä ja niitä arvioidaan säännöllisesti. Terapiassa käytän kehollisia menetelmiä keskustelun ja yhdessä pohtimisen lisäksi. Terapiaan kuuluu taitoharjoittelua, mikäli se palvelee asiakasta. Tarvittaessa terapiassani saa kotitehtäviä, jotka tukevat terapian kulkua. Suunnitellusti käytän EMDR-menetelmää terapiaprosessin tukena.

Issues often worked with
Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Challenges in parenting Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Pregnancy & birth Child welfare
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt sosionomin tehtävissä 20-vuoden ajan traumatisoituneiden ihmisten parissa erilaisissa työtehtävissä. Erityistä osaamista löytyy mm. elämän kriiseistä, perheväkivallasta, kiintymyssuhdetraumoista, traumatisoituneiden vanhempien tukemisesta, vauvatyöstä sekä lastensuojelullisista kysymyksistä. Lisäkoulutuksia minulla on vauvatyöstä (Ensi- ja turvakotien liitto, Vauvana elämä alkaa -prosessi koulutus), väkivaltatyöstä (Ensi- ja turvakotien liiton täydennyskoulutus väkivaltatyötä tekeville), kriisityöstä (Traumapsykoterapiaopintoihin kuuluva osuus), vanhemmuuden tukemisesta (Traumaterapiakeskuksen Vakautta vanhemmuuteen -ryhmän ohjaajankoulutus) ja dissosiaatiohäiriön arvioinnista (Traumaterapiakeskuksen täydennyskoulutus/Suzette Boom).

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden kanssa. Kiinnostukseen kohteisiin kuuluu traumat ja vaikeat elämänkokemukset, vanhemmuuden tuki sekä ihmissuhdevaikeudet.

First session price

65.00

Regular session price

65.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa.