Home Page / Find Your Therapist / Kati Tuohimaa

Kati Tuohimaa

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Solution-oriented
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen ratkaisukeskeisin sekä kognitiivisin menetelmin työskentelevä psykoterapeutti. Vastaanottoni sijaitsee Tampereen keskustassa. Voit tulla vastaanotolle muutaman kerran tai pitkäänkin terapiaan – elämäntilanteesi ja tarpeesi mukaan.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Minulle on tärkeää, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja vakavasti otetuksi. Psykoterapiassa on tärkeää turvallinen ja arvostava ilmapiiri sekä hyvä yhteistyö- ja vuorovaikutussuhde, joka edistää asiakkaan kokemusten ja ajatusten yhteistä tutkimista.

Työotteeni on vahvasti integratiivinen eli eri näkökulmia yhdistelevä ja tutkimustietoa hyödyntävä. Menetelmät määräytyvät asiakkaan ongelmien, toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

About my therapy sessions

Psykoterapian alussa muodostetaan asiakkaan kanssa yhteistyössä kokonaisvaltainen käsitys ja ymmärrys hänen elämäntilanteestaan, vaikeuksistaan ja vahvuuksistaan. Tämän pohjalta hoidolle asetetaan yhdessä tavoitteet. Hoidon tavoitteita ja menetelmiä arvioidaan hoidon aikana ja muutetaan tarpeen mukaan.

Käynneillä tehdään sellaisia asioita, mistä sinä koet olevan itsellesi hyötyä. Eri ihmisille ja myös terapian eri vaiheissa ne saattavat olla erilaisia asioita. Autan sinua ja olen tukena sellaisella tavalla, jonka huomaamme sinua auttavan. Keskustelussa pääpaino on ajatusten ja tunteiden käsittelyssä.

Saatan antaa myös erilaisia harjoituksia ja kotitehtäviä mukaasi.

Issues often worked with
To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Anger management Panic attacks Anxiety towards social situations Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt 25 vuotta psykiatrian erikoissairaanhoidossa.
Työskentelen ratkaisu- ja voimavarakeskeisen sekä kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksessä.

Client group

Psykoterapia voi olla lyhytkestoista (20 kertaa) tai pitkäkestoista 1-3 vuotta (yleensä KELAn tukemaa).
Lyhyissä psykoterapioissa keskitytään elämää haittaavien, rajatumpien ongelmien käsittelyyn.
Pitkäkestoinen terapia taas voi olla jopa usean vuoden kestävää, ja siinä painotetaan lyhyitä terapioita enemmän persoonallisten ominaisuuksien, toimintatapojen ja ajatusmallien tunnistamistamista sekä niiden muuttamista.

Additional information

Voit katsoa lisätietoa kotisivuiltani: https://katituohimaa.wixsite.com/kati-tuohimaa

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details