Home Page / Find Your Therapist / Kati Immonen

Kati Immonen

Psychotherapist, Bachelor of Social Services, Solution-oriented
Jyväskylä, Keskusta
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Työskentelyni lähtökohtana ovat asiakkaan asettamat tavoitteet terapialle ja myönteisen yhteistyösuhteen luominen. Työskentelytapani on integroiva, psykoterapia voi olla keskusteluun painottuvaa, luovia menetelmiä mukaanottavaa tai kuvataidepsykoterapiaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Art therapy

About me as a therapist

Työskentelytapani pohjautuu luottamuksellisen ja myönteisen yhteistyösuhteen muodostumiseen ja uusien näkökulmien ja merkitysten etsimiseen ja löytämiseen. Mikäli etsit keskustelevaa, rentoa ja avointa yhteistyökumppania tueksi matkallesi, saattaisin olla etsimäsi psykoterapeutti. Työskentelytapani on voimavaraista, psykodynaamista ja kognitiivista viitekehystä integroiva.

About my therapy sessions

Istunnot kestävät pääasiassa 45 min. Terapiaistunnolla käymme läpi teemoja, joita sinä koet ajankohtaisesti tärkeinä käsitellä. Pyrin kanssasi löytämään uusia näkökulmia ja merkityksenantoja historiaasi liittyen, sekä vahvistaa voimavarojasi ja keinojasi nykyhetkeen ja tulevaan orientoituen.
Käytännössä tämä tapahtuu keskustelun tai kuvallisen ilmaisun kautta.

Issues often worked with
Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Sexual abuse Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details