Home Page / Find Your Therapist / Kaj-Eerik Andersson

Kaj-Eerik Andersson

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Pori,
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Evening appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
I also work fluently in English. I'm a psychologist with 8 years of experience and I have worked with various clients of different ages. and backgrounds. I offer short therapies (few sessions) during weekday evenings in Pori. I also have expertise in neuropsychological disorders, such as ADHD and autism. My focus has always been about understanding the underlying causes causing the emotions, thoughts or actions of people, and applying my knowledge of psychology to help solve the problems presented to me.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
  • No psychotherapeutic education
About me as a therapist

Kuten tiivistelmässäni jo mainitsin, olen työskentelytavaltani hyvin aktiivisesti keskusteleva, ja pyrin kasvattamaan asiakkaideni itseymmärrystä sekä omasta ajattelustaan että toiminnastaan. Lähestymistavassani on vaikutteita mm. kognitiivis-behavioristisesta suuntauksesta, mutta lähtökohtaisesti en nojaa mihinkään tiettyyn menetelmään, tai yritä saada asiakkaitteni yksilöllisiä tilanteita sovitettua valmiiseen muottiin. Tapaamisten keston osalta suosin hieman tavallista pidempiä (60-90min) istuntoja.

About my therapy sessions

Minun kanssani ei tarvitse pelätä, että seuraisi kiusallisia hiljaisuuksia, jos omien ajatuksiesi sanoittaminen on sinulle alkuun hankalaa. Saat olla äänesssä paljon tai vähän, mikä vain sinulle parhaiten sopii. Tapaamisilla pyrin aina aluksi siihen, että saamme mahdollisimman kattavan ymmärryksen tilanteeseesi liittyvistä tekijöistä sekä taustalla olevista motiiveista tai ajatuksista. Kaikille teoille, ajatuksille ja tunteille on kuitenkin aina löydettävissä syyt, ja niiden ymmärtämisen on aina tärkein ensiaskel, oli kyse sitten millaisesta asiasta tahansa. Joskus pelkkä ymmärrys riittää mielenrauhan saamiseen, toisinaan tarvitaan keinoja ongelman ratkaisemiseksi. Näissä tilanteissa haluan tarjota sinulle konkreettisten keinojen lisäksi apua myös motivaatioon ja tukea sinua muutoksen tiellä.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Processing my past To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Personality disorders Personal growth and development Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

Minulla on noin 8 vuoden kokemus psykologina, ja olen työskennellyt niin lasten, nuorten kuin eri-ikäisten aikuistenkin kanssa. Olen työskennellyt koulu- ja opintopsykologina sekä perusasteella että toisella asteella ja aikuisopiskelijoiden kanssa. Lisäksi olen tehnyt lyhytterapiaa aikuisasiakkaille sekä tuki- ja ohjauskäyntejä neuropsykiatrisia diagnooseja omaaville nuorille aikuisille. Olen vahvasti perehtynyt ADHD- sekä autismikirjon oireisiin ja omaan laajasti kokemusta sekä lasten että aikuisten ADHD tutkimuksista.

Client group

Työskentelen lähtökohtaisesti kaikenlaisten ja -ikäisten asiakkaiden kanssa, mutta parhaiten työskentelytapani soveltuu heille, jotka haluaisivat intensiivisen ja lyhyen terapiajakson, joka kohdistuisi jonkin tällä hetkellä mieltä vaivaavan asian tai kriisin ratkaisuun, tai vaihtoehtoisesti uuden suunnan löytämiseen elämässä. Myös pitkään jatkuneet mieliala- tai ahdistusoireet voidaan saada merkittävästi paremmalle tolalle jo muutamalla käynnillä. Pitkäkestoisiin terapiasuhteisiin minulla ei valitettavasti ole aikataulujen puolesta mahdollisuutta.

Additional information

Teen tällä hetkellä vain iltavastaanottoa Porissa arki-iltaisin. Minulla on tällä hetkellä tarjolla varsin rajallisesti aikoja, mutta muutamia uusia asiakkaita pystyn ottamaan.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

hinnat ovat 90e/60min tai 130e 90min.