Home Page / Find Your Therapist / Juha Ruponen

Juha Ruponen

Psychotherapist, Psychiatric nurse, Psychodynamic
Tampere,
Finnish English
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Olen peruskoulutukseltani mielenterveyshoitaja. Omaan pitkäaikaisen, 25 vuotisen kokemuksen kokemuksen psykiatrisesta työstä akuutti ja kriisivaiheen hoidosta sekä kuntoutuksen että päihdepsykiatrian osalta. Musiikkiterapeuttina olen työskennellyt haastavien lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Music therapy Art therapy

About me as a therapist

Työskentely otteeni on aina asiakaslähtöinen. Ihminen tulee aina erilaisten kysymysten ja odotusten kanssa terapiaan, joihin yhdessä pyritään löytämään vastauksia. Lähtökohtana työskentelyssäni on hyvän yhteistyösuhteen rakentuminen, joka pohjautuu luottamuksellisuuteen. Tämän kautta ihminen voi löytää itselleen ja toipumiselleen merkitykselliset asiat. Psykoterapia on aina itseen tutustumista. Se on itsen kuuntelemista, omien ajatusten ja tunteiden kuuntelemista. Psykoterapiaan usein hakeudutaan silloin, kun mielessä on itseen tai omaan elämään liittyviä ahdistaviakin asioita. Syventyvän itsetuntemuksen kautta mahdollistuu erilaisten toipumiseen ja itsen rakentumiseen liittyvien merkityksellisten asioiden löytyminen. Tätä kautta mahdollistuu myös itselle hyödyllisten ratkaisuiden löytyminen. Terapia on pelkistäen itselle ajan antamista ja terapeutti on tässä "peili", jonka kautta ja tuella voi rohkaistua sekä syventyä itseä pohdituttavien, huolestuttavien asioiden tutkimiseen.

About my therapy sessions

Terapeuttina olen joustava ja yhteistyössä toiminta tapa muovaantuu asiakkaan tarpeiden mukaan. Toisinaan uusien ajattelun, tunteidensäätelyn ja toimintatapojen löytämisen tukena on mahdollista käyttää taidetta laajasti. Musiikki on useimmille merkityksellistä. Laulujen sanoitukset, musiikin erilaiset dynaamiset muodot helpottavat tunnistamaan ja löytämään itselle merkistyksellisiä muistoja, asioita ja tavoittamaan tunteita ja ajatuksia, joka ovat olleet taustalla uinumassa. Taiteen eri muodot musiikki, kuvan tekeminen, kirjoittaminen ja kirjallisuus ovat hyviä lisävälineitä tunteiden ja ajatusten tutkimiseen tarpeen mukaisesti. Näiden kautta ja ymmärtävän yhteistyösuhteen kautta uskallus ja rohkeus tutkia, tunnustella itselle merkityksellisiä tunteita ja ajatuksia voi usein helpottua. Yhteistyösuhteen ja tarpeen mukaisesti käyttäen taiteen eri muotoja voi mahdollistua uudenlaisten ratkaisu- ja toimintamallien löytäminen omaan elämään.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Psychotic disorders Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Child welfare
My professional background and knowledge

Omaan pitkäaikaisen kokemuksen psykiatrisesta hoitotyöstä. Olen työskennellyt akuutti ja kriisivaiheen, kuntoutuksen sekä päihdepsykiatriassa hoitotyössä. Luovuus on aina ollut minulle tärkeä ja sitten olen kouluttautunut musiikkiterapeutiksi. Olen toiminut sekä kehitysvammapsykiatriassa että lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatriassa musiikkiterapeuttina, tehden yksilö ja ryhmä musiikkiterapiaan. Lisäksi 1997 alkaen toiminut yksityisenä palvelun tuottajana Kela harkinnanvaraisen kuntoutuksen palvelun tuottajana sekä eri sairaanhoitopiireille. Erityisen mielenkiinnonkohteeni mukaisesti olen kouluttautunut nuorisopsykoterapeutiksi. Psykoterapeutin työtä olen tehnyt 2005 alkaen sekä Kelan kuntoutuspsykoterapiana että eri sairaanhoitopiireille. Minulla on Kela pätevyys nuorten- ja aikuisten, 16-67-vuotiaiden kuntoutuspsykoterapiaan. Lisäksi toimin koulutukseni mukaisesti työnohjaajana ja luennoitsija eri terveydenhuollon oppilaitoksissa että Helsingin avoimessa yliopistossa.

Client group

Asiakkaani ovat eri asteista masennusta, elämänkriisejä, työuupumusta, pelkoja, ahdistuneisuushäiriön, nuoruusiän - ja nuoren aikuisen kehityksellisiä vaikeuksia sekä traumaattisia kokemuksia omaavia nuoria, nuoria aikuisia ja aikuisia. Lisäksi olen psykoterapeutti (ET, Valvira), erikoistuminen nuorisopsykoterapiaan ja Kela kuntoutuspsykoterapia pätevyys, yksilöterapian osalta 16-67-vuotiaat. Musiikki- ja psykoterapeuttina olen työskennellyt yli 10 vuotta.

Additional information

HUOM. Yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Ei uusia KELA-asiakkaita tällä hetkellä. Lyhyt- ja kriisiterapia aikoja varattavissa.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details