Home Page / Find Your Therapist / Juha Ruokolainen

Juha Ruokolainen

Educating psychotherapist, Psychologist, Psychodynamic
Helsinki, Ruskeasuo
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Children under 13y
Length of Therapy
Long-term
Availability
Daytime appointments
Teen psykoanalyyttista psykoterapiaa ja psykoanalyysia (IPA) kaiken ikäisille toimien myös kouluttajana ja työnohjaajana. Lapsi- ja nuorisopsykoanalyytikon pätevyys (IPA). Hoidon pituus vaihtelee potilaan tarpeiden mukaan tapahtuen tavallisesti 2 - 4 kertaa viikossa. Kertaviikkoista terapiaa en tee.
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychodynamic
  • Psychoanalytic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Työskentelytapani vaihtelee vuorovaikutuksen mukaisesti. Oma hoitoni on antanut erilaisten potilaiden kohtaamiseen hyvät eväät. Yleisesti ottaen korostan ajattelussani yhteistyön tärkeyttä ja potilaan kokemusten ensiarvoisuutta verrattuna teorioihin. Potilas tietää viime kädessä parhaiten mikä on totta, mutta minä voin tietenkin esittää enemmän tai vähemmän osuvia arvauksia. Myötätuntoisuus on tämän ammatin edellytys; ilman sitä ei tätä työtä voi tehdä. Samoin kyky kestää ja työstää kaikenlaisia tunteita. Toisinaan hoidon edistyminen vaatii minulta jämptiyttä, rajojen asettamista ja suorapuheisuutta positiivisessa hengessä.

About my therapy sessions

Käytännössä potilas joko istuu tuolissa tai makaa sohvalla -riippuu potilaasta kummassa tilanteessa hänen on helpompi ajatella. Potilaan tehtävänä on kertoa mahdollisimman rehellisesti mitä mielessä sillä hetkellä liikkuu tai mitä tuntemuksia ruumiissa sillä hetkellä on. Ei siis ole ennalta määrättyä ohjelmaa tai työjärjestystä eikä harjoituksia. Tämän ja omien kysymysteni ja kommenttieni kautta päästään yhä syvemmälle potilaan kokemuksiin, tunteisiin, fantasioihin ja ajatuksiin, joiden olemassaolosta hän ei kenties ole ollut tietoinenkaan. Tärkeää hoidossa on, että potilas saisi kosketuksen omiin tunteisiinsa, jotka saattavat alussa olla hyvinkin hahmottomia. Kosketuksen saaminen torjuttuihin tunteisiin lisää potilaan hyvinvointia. Oleellista tässä hoidossa on myös, että potilas voi kertoa kaikista ajatuksistaan ja tunteistaan minulle ja että hoidossa selvitetään myös puhumisen esteitä, jotta potilas vapautuisi niistäkin.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Low self-esteem Eating disorders Anxiety towards social situations Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Sexual problems Processing my past Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Self-destructive thoughts Bipolar disorder Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Personal growth and development
Areas of Specialization
Adoption & placement Personality disorders Seriously traumatized patients and dissociative disorders Obsessive-compulsive disorders Bipolar disorder
My professional background and knowledge

1980 valmistuminen psykologiksi Helsingin Yliopistosta. Sen jälkeen psykoterapia- ja psykoanalyytikkokoulutuksia. 38 vuoden kokemus psykoterapeuttina toimimisesta. Sairaalakokemusta psykologina v. 1980 - 1988, jonka jälkeen pelkästään yksityispraktiikassa. Psykoterapeuttien ja psykoanalyytikoiden kouluttaja.

Additional information

Erityisosaamisen alueena pitkäaikaiset vaikeudet oman itsen kanssa, mitkä eivät ole helpottuneet omista yrityksistä huolimatta.

First session price

80.00

Regular session price

80.00

Pricing details