Juha Kurki

Psychotherapist, Other, Couple therapy
tampere,
English Finnish
Customer Groups
Families Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
“Ihminen koostuu niistä keskusteluista, tapahtumista ja tarinoista jotka ovat häneen asettuneet” Pyrkimyksenäni terapiatyössä on turvallisuuden luominen, toimintamallien sekä vaihtoehtojen avaaminen sekä tuen ja palautteen antaminen.
Psychotherapeutic Orientation
  • Couple therapy
  • Family therapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Tavoitteenani on auttaa ihmisiä oivaltamaan heille itselleen edullisia ratkaisuja ja tarkastelemaan omaa toimintaansa niin, että he kykenisivät sitä muuttamaan. Työssäni olen kiinnostunut löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja ja voimavaroja ihmisten arkeen. Tarpeiden yksilöllinen huomioiminen, tulevaisuuteen katsominen, positiivinen tarinanpätkä, nauru ja asiakkaan asiantuntijuus ovat lähtökohtia tavassani työskennellä. Ihmisten ainutlaatuisuuden huomioiminen, rehellisyys ja läpinäkyvyys ovat kaikki asioita, joiden läsnäolo keskusteluissa voivat auttaa tulemaan paremmin kuulluksi, kohdatuiksi ja autetuiksi.

About my therapy sessions

Tavoitteena on avoimen dialogin kautta kyetä tarkastelemaan asioita oman kokemusmaailman ulkopuolelta ja voimistaa toimijuuden tuntoa. Yhteisen prosessin alussa on tärkeä määritellä tavoitteet joiden toteutumista tarkastellaan riittävän usein. Kokonaisavoitteen saavuttamiseksi on järkevää rakentaa mahdollisimman konkreettisia ja saavutettavia osatavoitteita. Yhdessä ymmärrämme enemmän.

Issues often worked with
Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Child welfare
My professional background and knowledge

Viimeiset parikymmentä vuotta olen työskennellyt erilaisten ihmisten kanssa niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannellakin sektorilla. Pääasiassa lastensuojelun eri kentiltä kumpuavat kokemukset ja kohtaamiset ovat antaneet minulle monipuolista ymmärrystä siitä, mitä kaikkea voi ihmisen elämä sisällään pitää. “Arvostava asenne ei ole mikään tekniikka” luki eräässä kauan sitten saamassani palautteessa. Saman kaltaista palautetta haluan edelleen työstäni saada.

First session price

95.00

Regular session price

190.00

Pricing details

Tutustumiskäynti/yksilötapaaminen 95e/45min
Perhe- ja pariterapia 190e/ 90min
Kela-korvaavuus perheterapiaan: 16-67 vuotialle sekä 16-25 vuotiaiden terapioihin liittyvät tukikäynnit vanhemmille.