Home Page / Find Your Therapist / Jouko Järvi

Jouko Järvi

Psychotherapist, Nurse, Crisis and trauma
Vantaa,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y Couples
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
Jouko on erikoistunut erityyppisten kriisien- ja traumaperäisten oireiden ja häiriöiden hoitoon. Joukon osaamisalueeseen kuuluu myös masennuksen- ja ahdistuneisuuden hoito, persoonallisuuden problematiikkaan liittyvä hoito, käyttäytymisen ongelmiin liittyvät hoidot ja päihdeongelmien hoito.
Psychotherapeutic Orientation
  • Crisis and trauma
  • Psychodynamic
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas EMDR

About me as a therapist

Terapiaistunnoillani käyttämäni menetelminä ovat kognitiiviseen viitekehykseen liittyvä keskustelu ja psykologiseen joustavuuteen liittyvät ja sitä lisäävät mielikuvaharjoitteet, rentoutusmenetelmät ja kotitehtävät. Vastaanotolla voidaan tehdä myös yksittäisiä tehtäviä: oirekuva mittareiden täyttäminen, nk. alku-, välivaiheen ja loppumittaukset Kelan hyväksymillä mittareilla, altistusharjoitukset.

En valitettavasti voi tällä hetkellä ottaa uusia KELA-asiakkaita. Kertakäynti- ja lyhytterapia-asiakkaat tervetulleita.

About my therapy sessions

Jouko on peruskoulutukseltaan psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja. Joukon psykoterapia koulutus on viitekehykseltään psykodynaaminen ja keskittyi kriisi- ja traumapsykoterapiaan. Jouko on suorittanut myös pitkän päihdetyön ammattitutkinnon ja työnohjaaja koulutuksen (2,5 vuotta). Jouko on myös suorittanut perus- ja jatkokoulutuksen nk. "3. aallon kognitiivisen viitekehyksen hyväksymis- ja omistautumisterapian osalta (HOT).

Jouko on Kelan palveluntuottaja aikuisten ja nuorten (16v ->) yksilöpsykoterapioiden ja vanhempien ohjauksen osalta. Joukon työskentelykieli on suomi.

Huom! Kaikki yhteydenotot ohjautuvat Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

Issues often worked with
Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders
My professional background and knowledge

- Kognitiiviseen viitekehykseen liittyvä keskustelu.
- Psykologiseen joustavuuteen liittyvät ja sitä lisäävät mielikuvaharjoitteet, rentoutusmenetelmät ja kotitehtävät. Myös vastaanotolla voidaan tehdä yksittäisiä
tehtäviä.
- Oirekuva mittareiden täyttäminen.
- Nk. alku- välivaiheen ja loppumittaukset Kelan hyväksymillä mittareilla.
- Altistusharjoitukset.

Client group

Työkokemusta minulla on kokonaisuudessaan mielenterveysalalta kertynyt 23 vuotta. Psykoterapeuttina olen työskennellyt 14 vuotta. Erityiskohderyhmäni ammatillinen pätevyys perustuu psykoterapeuttii koulutukseen. Psykoterapia koulutukseni on suuntautunut kriisi- ja traumapsykoterapiaan ja sen viitekehys on psykodynaaminen.

Additional information

Jouko on Kelan palveluntuottaja aikuisten ja nuorten (16v ->) yksilöpsykoterapioiden ja vanhempien ohjauksen osalta. Joukon työskentelykieli on suomi.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details