Home Page / Find Your Therapist / Janne Hänninen

Janne Hänninen

In education Master of Theology, Solution-oriented
Vaassa,
English Swedish Finnish
Customer Groups
Groups Couples Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Life is a journey where one encounters many things, both good and bad. The basic idea of solution-focused therapy is to help you open the nodes of life and find resources to overcome problems. As a therapist, I want to support you on your journey of life and welcome you to my office. Let’s open up the nodes of your life together, no matter how big or small your problems, embarrassing or shameful.

I am as a therapist present and reliable. Because each person’s difficulties, challenges, and goals are different, I want to face you just the way you are. I also want to establish a good and confidential relationship with the customer. All discussions at my reception are strictly confidential.

Solution-focused therapy is looking to the future and therefore its main focus is to support the client to move forward in life. This is realized e.g. creating hope for coping with the situation and finding with the client his or her potentially hidden resources and supporting their use.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
About me as a therapist

Suomeksi
Olen terapeuttina läsnäoleva ja luotettava. Koska jokaisen ihmisen vaikeudet, haasteet sekä tavoitteet ovat erilaisia, haluan kohdata sinut juuri sellaisena kuin olet. Haluan myös luoda hyvän ja luottamuksellisen suhteen asiakkaan kanssa.

Minulle on myös tärkeää, että tunnet olosi turvalliseksi ja voit luottamuksellisesti kertoa asioistasi. Ei myöskään ole asiaa, josta et voisi turvallisesti keskustella kanssani. Kaikki keskustelut vastaanotollani ovat ehdottoman luottamuksellisia.

På svenska
Som terapeut är närvarande och pålitlig. Eftersom varje människas svårigheter, utmaningar och mål är olika, vill jag möta dig precis som du är. Jag vill också skapa en bra och konfidentiell relation med dig som klient.

Det är också viktigt för mig att du känner dig trygg och kan berätta om dina saker i förtroende. Det finns inte heller något du inte säkert kunde diskutera om. Alla diskussioner vid mitt mottagande är strikt konfidentiella.

About my therapy sessions

Suomeksi
Ratkaisukeskeinen terapia suuntaa katseen kohti tulevaisuutta ja siksi sen pääpaino on tukea asiakasta jatkamaan elämässä eteenpäin. Tämä toteutuu mm. luomalla toiveikkuutta tilanteesta selviämiseen ja etsimällä asiakkaan kanssa hänen ehkä piilossaolevia voimavarojaan sekä tukemalla niiden käyttöä. Ratkaisukeskeisesti suuntautunut psykoterapeutti voi työssään hyödyntää myös muista psykoterapiasuuntauksista omaksuttuja työmenetelmiä.

På svenska
Lösningsfokuserad terapi ser mot framtiden och därför är dess främsta fokus att stödja klienten att gå framåt i livet. Detta uppnås bl.a. genom att skapa hopp till att hantera situationen och söka efter kundens egna och kanske gömda resurser och stödja deras användning. I sitt arbete kan en lösningsorienterad psykoterapeut också använda de arbetsmetoder som antagits från andra psykoterapiriktlinjer.

Issues often worked with
Anger management Bipolar disorder Self-destructive thoughts Obsessive-compulsive disorder Treatment of physical illness Hurting yourself Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Challenging life situation Processing my past Phobia/fear Panic attacks Feeling bad Low self-esteem Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Suomeksi
Olen koulutukseltani teologian maisteri ja valmistuin 14 vuotta siten. Maisterin tutkintooni kuuluivat laajat sielunhoidon opinnot ja niihin sisältyi myös ratkaisukeskeisen sielunhoidon opintoja. Työssäni olen siksi erilaisissa keskusteluissa usein käyttänyt ratkaisukeskeistä työtapaa. Tätä työtapaa hyödynän myös tulevaisuudessa.

På svenska
Jag är utbildad som teologie magister och blev examinerad 2007. Min magisterexamen innehöll omfattande själavårdsstudier och inkluderade även lösningsfokuserad själavård. I mitt arbete har jag i olika diskussionen använt lösningsfokuserade arbetsmetoder. Denna arbetsmetod utnytjar jag också i framtiden.

Client group

Asiakkaani ovat olleet eri ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria, aikuisia ja vanhuksia.

Mina klienter har varit unga människor, vuxna och äldre i olika åldrar och i olika livssituationer.

First session price

50.00

Regular session price

50.00

Pricing details