Home Page / Find Your Therapist / Jaana Kokko-Backman

Jaana Kokko-Backman

Psychotherapist, Other, Psychoanalytic
Helsinki, Töölö
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Työskentelyni lähtökohtana on asiakas ja hänen tilanteensa. Alkuvaiheessa haastattelun ja dialogisen keskustelun avulla arvioin asiakkuutta ja sitä miten voin mahdollisimman hyvin auttaa asiakasta. Keskustelun ja tutustumisen kautta on mahdollista luoda luottamuksellista suhdetta yhteistyön pohjaks
Psychotherapeutic Orientation
  • Psychoanalytic
  • Solution-oriented
Additional Training

Supporting attachment

About me as a therapist

Olen dialogiin luottava terapeutti, koska uskon, että mielenkiintoiset keskustelut syntyvät kohtaamisista ja oivalluksista. Tarjoan läsnäolevaa, luottamuksellista ja kiireetöntä keskusteluaikaa. Annan tilaa ja aikaa asiakkuuden kehittyä, mutta muistan kysyä tarkennuksia, jotta oma ymmärrykseni voi laajentua ja pystyn auttamaan asiakasta parhaiten.

Olen myös erityisopettaja ja olen työskennellyt sen vuoksi erilaisten oppijoiden ja erityislaatuisten lasten ja nuorten kanssa.

Perheterapeuttina edustan systeemistä perheterapeuttista suuntausta, jossa perheen ihmissuhteet luovat verkoston ihmisten välille. Perheessä vanhemmuudella ja etenkin vanhempien parisuhteella on erityinen asema, se on perheen pesäkolo.

Pariterapeuttina pyrin auttamaan pariskuntia tarkastelemaan omaa tilannettaan avomin mielin, mikäli se on mahdollista. Pyrin tukemaan molempien omaa tarinaa, mutta myös yhteistä, joka on rakentunut ja rakentuu yhteistyöllä jatkossakin, jos edelleen valitsevat toisensa.

About my therapy sessions

Vastaanotolla ollaan asiakkaan/asiakkaiden tärkeiden asioiden äärellä, jolloin sensitiivisyydellä, ymmärryksellä ja läsnäololla on rauhoittava ja turvaannuttava merkitys. Rakennetaan luottamusta ja tutustutaan, toinen toisiimme, jaetaan tilanteita, asioita ja tunteita.
Saatan käyttää apuna havainnekuvia tai piirtämistä tai musiikkia, riippuen siitä, mikä on käyttökelpoisin ja tilanteeseen sopivin tapa jäsentää tai selventää vuorovaikutusta.

Asiakkaan tilanne ja syy terapiaan tuloon vaikuttaa myös työskentelymenetelmän muotoutumiseen ja siihen minkä muotoista terapiaa on mahdollista käyttää.
Joskus voin pyytää asiakasta tekemään pienimuotoisen "kotitehtävän", joka auttaa pohtimaan omaa näkökulmaa.

Ennen kunkin istunnon päättymistä, kerrataan käyty keskustelu pääkohdittain. Varaan aikaa, jos on jäänyt jotain kertomatta tai kysymättä, puolin ja toisin.
Kirjaan istunnosta omat muistiinpanot.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Panic attacks Processing my past Challenging life situation Personal growth and development Difficulty sleeping
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients Adoption & placement Child welfare
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt kolmisenkymmentä vuotta erilaisten ihmisten kanssa, suureksi osaksi kunnallisessa palveluksessa.; Lastentarhanopettajana, erityisryhmän opettajana, erityisopettajana, Kasvatus-ja opetusalan eri työtehtävissä.
Erityisosaamiseni liittyy juuri erityisopettajuuteen, lastensuojelun asiantuntemukseen ja sijaisvanhemmuuden tukemiseen. Myös pariterapian tunnetyöskentely, on erityisosaamisen aluettani.

Client group

Parit, perheet ja nuoret. Perheiden myötä myös lapset. Vanhemmuuden haasteet murrosikäisten lasten perheissä, kuin myös nuoren tukeminen ja ohjaus yksilöllisesti.
Ikäkriisit tuo ihmisiä terapiaan - ne on kiinnostavia mahdollisuuksien paikkoja kurkistaa elettyä elämää.

Autismin kirjon lapset ja nuoret sekä perheet ovat olleet asiakaskuntaani.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Eri hinnat yksilö-, pari- ja perheterapiaan.