Home Page / Find Your Therapist / Jaana Alander

Jaana Alander

Educating psychotherapist, Master of Arts, Cognitive behavior therapy (CBT)
Joensuu, Keskusta
Finnish Swedish English Russian
Customer Groups
Adults 18-67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
Olen psykoterapeutti (vet), kouluttajapsykoterapeutti ja musiikkiterapeutti. Otan mielelläni vastaan asiakkaita, joilla on ongelmana esim. ahdistuneisuus, työuupumus, opiskelu, pelot, pakko-oireet, syömishäiriöt, riippuvuusongelmat tai joille elämä on tuonut tilanteita, joihin on vaikea sopeutua.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Music therapy

About me as a therapist

Olen terapeuttina kuunteleva ja samalla aktiivinen. Työskentelyotteessani keskeistä on asiakasta arvostava ote, positiivisuus ja eteenpäin katsominen. Tehtäväni on tuoda esille uusia näkökulmia ja ajatuksia, tukea asiakasta muutoksen tiellä ja tarvittaessa haastaa hänet uskaltamaan. Terapiatyöskentely on asiakaslähtöistä ja käyttämäni menetelmät ohjautuvat asiakkaan tarpeista.

About my therapy sessions

Istunnoillani käytän kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä niin, että asiakkaalle rakentuu vähitellen terapian kuluessa oma hyvän elämän työkalupakki. Terapian aikana tutkitaan ongelmaa, haetaan ongelmaan ratkaisuja ja näkökulmia sekä harjoitellaan uudenlaisia korjaavia taitoja ja ajatusmalleja. Annan istuntojen välille usein kotitehtäviä ja harjoituksia.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Subtance abuse/addiction Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Sexual abuse To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Challenging life situation Self-destructive thoughts Bipolar disorder Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness
Areas of Specialization
Obsessive-compulsive disorders Bipolar disorder Eating disorders Child welfare
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt musiikkiterapeuttina vuodesta 1999. Psykoterapeutin pätevyyden sain vuonna 2005. Valmistuttuani vet / kouluttajapsykoterapeutiksi toimin kouluttajana ja työnohjaajana useammassa kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutuksessa eri puolilla Suomea.

Työskentelin kouluttajaterapeuttina Itä-Suomen yliopiston täydennyskoukutuskeskus Aducatessa. Asiakastyöni on toteutunut joko yksityisvastaanotolla tai HLS-Fondo Oy:n työntekijänä. Musiikkiterapeuttina työskntelin Honkalampi-säätiöllä, jossa erikoistuin autismin kirjon häiriöiden hoitoon ja kuntoutukseen.

Psykoterapeuttina olen hoitanut eniten ahdistus- ja masennuspotilaita, työuupuneita, syömishäiriöisiä ja pakko-oireisia asiakkaita. Päihde- ja riippuvuushäiriöt, traumaattiset kokemukset, sopeutumishäiriöt, kaksisuuntainen mielialahäiriö ja traumat ovat myös usealla asiakkaallani ongelmina.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa. Otan asiakkaiksi mielelläni myös lapsia ja nuoria, jotka eivät vielä saa Kelan kustantamana terapiaa.

First session price

60.00

Regular session price

85.00

Pricing details