Home Page / Find Your Therapist / Irmeli Taskinen

Irmeli Taskinen

Psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Cognitive behavior therapy (CBT)
Mikkeli,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Youth 13-17y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments Weekend appointments
Työni asiakkaan kanssa perustuu luottamukselliseen yhteistyösuhteeseen. Tuen asiakasta tarkastelemaan ajatus- ja toimintamallejaan sekä löytämään ja hyödyntämään voimavarojaan muutoksessa kohden hyväksyvää elämänhallintaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive behavior therapy (CBT)
About me as a therapist

Psykoterpeuttina olen aktiivinen, rehellinen. Kuuntelen asiakasta, annan hänelle tilaa tuoda esille oman näkemyksensä tilanteestaan ja asioista, jotka kokee haasteelliseksi nykytilanteessaan ja joihin toivoo muutosta. Huomioin hänen tunteensa ja rohkaisen häntä tarkastelemaan mahdollisia esteitä, ajatusloukkuja , jotka hankaloittavat tarvittavien muutosten tekemistä. Terapiatapaamisten aikana asiakkaalla on mahdollisuus turvallisesti tehdä havaintoja ajatuksistaan ja tunteistaan eri tilanteissa. Tarvittaessa voimme yhdessä käydä haasteellisissa paikoissa, tilanteissa harjoittelemassa, jos se on mahdollista tapaamisen aikana tai käyttää mielikuvaharjoitteita apuna. Kotitehtävien avulla asiakas pääsee jatkamaan tunteiden ja ajatusten havainnointia omassa ympäristössään, haastamaan itsensä sekä harjoittelemaan uusia toimintamalleja, kun hän on valmis siihen.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Aloitamme tekemällä asiakkaan kanssa käyttäytymisanalyysin ja tarkastelemme yhdessä hänen haasteelliseksi kokemiaan asioita. Tämän jälkeen laadimme tavoitteet ja mietimme keinoja niiden saavuttamiseksi. Keinoina käytän kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Tunteiden, ajatus- ja toimintamallien tarkastelu ja niiden muuttaminen, mielikuvaharjoitukset, tietoisuustaitoharjoitukset, rentoutuminen ja altistus ovat käytössä asiakkaan ollessa niihin valmis. Koko terapian ajan arvioimme yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteiden saavuttamista, käytettyjen keinojen toimivuutta. Eteneminen tapahtuu asiakkaan ehdoilla, hänen tunteitaan, kokemuksiaan kuunnellen. Palaamme myös alussa tehtyyn käyttäytymisanalyysiin ja teemme siihen tarvittaessa muutoksia.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Minulla on ennen psykoterapeutiksi valmistumista takana pitkä kokemus hoitotyöstä nuoriso- ja aikuispsykiatriassa, olen kohdannut erilaisissa elämäntilanteissa olevia asiakkaita niin sairaalassa kuin avohoidossakin. Olen käynyt myös yhteisöhoidon koulutuksen ja minulla on kokemusta sosiaalisiin taitoihin ja voimavaroihin keskittyvien ryhmien vetämisestä. Työssäni olen kohdannut nuoria, joilla on haasteita kouluun, kasvuun ja kehitykseen liittyvien asioiden kanssa. Minulla on kokemusta myös masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden, pelkotilojen, pykoottisten sairauksien ja työuupumuksen hoidosta.

Client group

Työskentelen mieluiten yli 12- vuotiaiden nuorten ja aikuisten kanssa. Kouluun ja nuoren kasvuun- ja kehitykseen liittyvät ongelmat, ahdistuneisuushäiriöt, pelkotilat, masennus, työuupumus ovat osaamisalaani.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details

Huom! Lopullinen hinta näkyy Terapiatalo Nosteen ajanvarauksessa