Home Page / Find Your Therapist / Iiris Pelkonen

Iiris Pelkonen

In education Nurse, Cognitive
Espoo, Tapiola
Finnish
Customer Groups
Children under 13y Adults 18-67y Youth 13-17y Couples Families
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Weekend appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen työskentelyssä aktiivisesti läsnäoleva terapeutti. Tarjoan kognitiiviseen ja ratkaisukeskeiseen työskentelyyn perustuvaa terapeuttista keskusteluapua lapsille, nuorille sekä aikuisille. Tervetuloa tutustumiskäynnille!
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
  • Solution-oriented
Additional Training

Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Terapeuttina olen asiakasta arvostava ja hänen tarinaansa kunnioittava. Minulle tärkeää säilyttää neutraali suhtautuminen erilaisten asioiden ja ilmiöiden äärellä. Pyrin tarjoamaan asiakkaalle tilan, jossa hän voi tutkia tilannettaan mahdollisimman monista näkökulmista.
Suoritan tällä hetkellä lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian opintoja Jyväskylän yliopistossa. Minulla on jo taustalla aikuisten ratkaisukeskeisen terapian (3v) sekä seksuaalineuvojan (1v) opinnot. Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja. Olen työskennellyt hyvin erilaisissa elämäntilanteissa sekä eri-ikäisten asiakkaiden kanssa. Työni kautta minulle tuttuja ovat mm kouluikäisten ja nuorten opiskelijoiden kasvuun ja kehitykseen liittyvät kysymykset, uusperheen, vanhemmuuden ja parisuhteen haasteet, nuoruudessa ja aikuisiällä oman identiteetin etsiminen ja uudelleen muototuminen.
Asiakkaani ovat kuvailleet minua selkeäksi, rohkaisevaksi, ymmärätäväksi sekä terapeutiksi, jonka kanssa on helppo keskustella.

About my therapy sessions

Terapiassa kohtaan asiakkaan tasaveroisena, oman elämänsä parhaana asiantuntijana. Terapia perustuu tavoitteellisuuteen, jossa määrittelen asiakkaan kanssa yhdessä tavoitteet hänen tarpidensa ja toiveidensa mukaiseksi, muokaten niitä mahdollisesti myös yhteisen työskentelymme aikana. Useimmiten terapiakerta sisältää tunnetyöskentelyä, erilaisten haasteelliseksi koettujen asioiden tutkimista, elämänhistorian ja itselle merkittävien elämäntapahtumien läpikäymistä, omien arvojen ja uskomusten avaamista ja jäsentelemistä. Lisäksi työskentelyssämme on keskeistä tunnistaa sinulla jo olevia voimavaroja ja niiden kautta avautuvia mahdollisuuksia elämässäsi.

Issues often worked with
Depression/Anxiety Relationship problems Burnout Challenges in parenting Low self-esteem Feeling bad Changing lifestyle Eating disorders Anxiety towards social situations Panic attacks Obsessive-compulsive disorder Phobia/fear Anger management Sexual problems Sexual abuse Challenging life situation Self-destructive thoughts Personal growth and development Difficulty sleeping Gender or Sexual-Identity Questions Hurting yourself Treatment of physical illness Processing my past
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

Olin kehittämässä (5 v ajan) Kelan rahoittamassa projektissa uutta mielenterveyttä tukevaa kuntoutuspalvelua ADHD ja Asperger nuorille sekä opiskelijoille tukemaan heidän opintojen etenemistä ja työelämään siirtymistä. Neuropsykiatrista erityisosaamista minulle on kertynyt myös lastenpsykiatriassa työskentelyn aikana, jossa suurimmalla osalla lapsista on ollut tarkkaavaisuuteen ja tunteiden säätelyyn liittyviä pulmia. Seksuaalineuvojakoulutuksen aikana tein tutkielman lihavuusleikkauksen vaikutuksista naisen seksuaalisuuteen. Olen tarjonnut seksuaalineuvontaa sekä pariterapiaa seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin 2 vuoden ajan. Olen työskennellyt sairaanhoitajana aikuisten, nuorten sekä lastenpsykiatrisessa hoitotyössä. Yksityistä vastaanottoa olen pitänyt keväästä 2016 alkaen.

Client group

Aikuiset, nuoret sekä kouluikäiset lapset.

Additional information

Kongitiiivsen psykoterapianopintoni Jyväskylän yliopistossa ovat vielä kesken, joten en voi ottaa asiakkaakseni Kelan tai HUS:n maksusitoumuksella terapiaan hakeutuvia asiakkaita.
Olen valmistunut jo aikaiemmin ratkaisukeskeisen pyskoterapian koulutuksesta, jonka osalta psykoterapianimikkeen saanti Valvirasta on edelleen epävarmaa.

First session price

65.00

Regular session price

65.00

Pricing details

65 e /45 minuuttia
95 e /120 minuuttia (mm. pariterapiakäynnit)
Varaa 2 x 45 min aikaa, mikäli haluat käynnin kestoksi 120 min.
Mikäli varattu aika perutaan alle 24h aiemmin sovittua aikaa, perin käynnistä normaalin hinnan.