Home Page / Find Your Therapist / Hakasaari Katja

Hakasaari Katja

Educating psychotherapist, Psychiatric staff nurse, Family therapy
Vantaa,
Finnish
Customer Groups
Families Couples Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments Daytime appointments
Olen työskennellyt psykoterapeuttina v. 2007 lähtien. Koulutukseni on vaativan erityistason psykoterapeutti, suuntautumisena perheterapia. Opiskelen parhaillaan traumapsykoterapeutiksi Oulun yliopistossa ja olen erikoistunut työssäni trauman hoitoon vuorovaikutussuhteissa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Family therapy
  • Crisis and trauma
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Crisis and traumas

About me as a therapist

Terapia on hoitoa vuorovaikutus suhteessa. Pitkän työkokemuksen kautta olen löytänyt sopivan vastavuoroisen ja integratiivisen työskentelytavan, pyrin työssäni huomioimaan asiakkaan tilannetta monitasoisesti ja psykoterapia hoitoa edistäen. Terapeuttina olen suhteellisen aktiivinen ja otan huomioon asiakkaiden kokemuksellista tilaa psykoterapeuttisen hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

About my therapy sessions

Psykoterapia hoito toteutuu joko toimistolla Vantaalla, kotikäynteinä tai etä-vastaanottona suojatussa Internet- yhteydessä. Työskentely on integratiivista, eli yhdistelen osaamisalueiden eri viitekehyksiä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Toiminnallisia menetelmiä käytän ajoittain täydentäen terapiaprosessin kokonaisuutta. Erityisesti pariterapiassa annan ajoittaisia kotitehtäviä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Challenges in parenting Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Seriously traumatized patients and dissociative disorders Obsessive-compulsive disorders Multiculturalism / immigrants Child welfare Adoption & placement
My professional background and knowledge

Asiantuntijuuteni psykoterapiassa liittyy erityisemmin perhe- ja parisuhteen vuorovaikutuksen hoitoon. Toki voit tulla asiakkuuteen myös yksin, mutta toimin Kelan kuntoutuspsykoterapian palvelutuottajana ainoastaan perheterapiassa.

Client group

Perheet, parit, yksilöt

First session price

50.00

Regular session price

75.00

Pricing details