Home Page / Find Your Therapist / Emmi Pentikäinen

Emmi Pentikäinen

Psychological therapy Psychologist, No psychotherapeutic education
Helsinki, Ruoholahti
English Finnish
Customer Groups
Youth 13-17y Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Short-term
Availability
Weekend appointments Evening appointments
This therapist is a licensed psychologist and healthcare professional. They are not, however, a licensed psychotherapist and thus not eligible for e.g. Kela’s psychotherapy reimbursements. Read More.
Kaipaatko apua esimerkiksi mielialaan, itsetuntoon, ihmissuhteisiin tai työssäjaksamiseen liittyvissä ongelmissa? Tarjoan sinulle tukea elämän kriisitilanteissa ja apua niin pienempien kuin suurempienkin ongelmien tutkimisessa ja ratkaisemisessa.
Psychotherapeutic Orientation
  • No psychotherapeutic education
About me as a therapist

Minulle on tärkeää myötätuntoinen ja hyväksyvä suhtautuminen asiakkaan yksilölliseen kokemusmaailmaan. Psykologina haluan lisätä asiakkaiden ymmärrystä omasta tunne- ja ajatusmaailmastaan sekä suhteestaan niin itseensä kuin toisiin ihmisiin ja ympäröivään maailmaan. Tarjoan asiakkaille turvallisen vuorovaikutussuhteen, jossa käsitellä vaikeitakin tunteita ja ajatuksia.

About my therapy sessions

Istunnoilla hahmottelemme yhdessä asiakkaan kanssa kuvan nykytilanteesta ja hänen keskeisiksi kokemistaan ongelmista sekä määrittelemme tavoitteen työskentelylle. Autan asiakasta löytämään ja tavoittelemaan itselleen merkityksellisiä asioita sekä tunnistamaan tekijöitä, jotka tällä hetkellä estävät häntä elämästä täysipainoista elämää. Pyrimme yhdessä aktiivisesti työskentelemällä helpottamaan tilannetta ja lisäämään asiakkaan voimavaroja sekä työkaluja ongelmien käsittelyyn myös tulevaisuudessa.

Issues often worked with
Phobia/fear Gender or Sexual-Identity Questions Eating disorders Treatment of physical illness Hurting yourself Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
First session price

85.00

Regular session price

85.00

Pricing details

85e/45min