In education Psychologist, Cognitive
Helsinki,
English Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
This therapist is not taking in new customers. Search for free therapists.
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen terapeuttina helposti lähestyttävä, lämmin ja työskentelyssä aktiivinen. Kokemusta olen kerännyt vuosien ajan aikuispsykiatrialta ja kouluttautunut lyhytpsykoterapeuttisiin menetelmiin. Uskon, että jokaisella ihmisellä on valtavasti voimavaroja, joiden varaan hyvinvointia voidaan rakentaa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
Additional Training

Neuropsychiatric coach Crisis and traumas

About me as a therapist

Olen terapeuttina helposti lähestyttävä, empaattinen, rauhallinen ja työskentelyssä aktiivinen. Olen vahvuus- ja positiivisuuslähtöisesti orientoitunut psykologi, jonka mukaan kaikilla ihmisillä on valtavasti voimavaroja ja vahvuuksia, joiden varaan hyvinvointia voidaan rakentaa. Pystyn antamaan käynneillä asiakkaan tarpeiden mukaan runsaasti tilaa, mutta olemaan myös jämäkkä ja suorapuheinen tilanteen niin vaatiessa. Joka tapauksessa, ei ole sellaista asiaa mitä emme voisi yhdessä käsitellä. Työskentelylleni on ominaista kokonaisvaltainen ihmiskäsitys, jossa huomioin niin psyykkisen, fyysisen kuin sosiaalisen puolen. Tämä takaa kattavan ja monipuolisen lähestymistavan tilanteeseesi.

About my therapy sessions

Työskentelytapani on lyhytterapeuttinen eli käynneilläni on tarkoituksena edetä yhdessä pohtien sekä järjestelmällisesti keskeisimpiin vaikeuksiin keskittyen. Tämä on tutkitusti tehokas terapiamuoto, jossa päästään tehokkaasti hyviin hoitotuloksiin jo lyhyillä hoitojaksoilla. Työskentelymme alkaa tutustumisella sekä yhteisellä käsitteellistämisellä, jossa käymme sinun tilanteesi tarkasti läpi ja muodostamme yhteisen käsityksen kokonaistilanteestasi. Käsitteellistämisen pohjalta teemme yksilöllisen etenemissuunnitelman. Annan paljon painoarvoa ajatusten, tunteiden ja toiminnan yhteispelille, jonka mukaisia menetelmiä käytän paljon työssäni. Maksimoidaksemme terapian hyödyn mietimme usein myös erilaisia kotitehtäviä tapaamiskertojemme väliin, jotta prosessi pysyy aktiivisena mielessäsi myös tapaamiskertojemme välissä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Neuropsychiatric patients
My professional background and knowledge

Olen työskennellyt aiemmin psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa aikuisten parissa yli kolmen vuoden ajan. Minulla on erityisosaamista neuropsykiatristen vaikeuksien huomioimisessa terapiatyössä neuropsykiatrisen valmentajan koulutukseni myötä ja olen toiminut aikuispsykiatrialla näistä vastaavana työntekijänä. Lisäksi olen perehtynyt kriiseihin ja traumoihin vuoden mittaisen erikoistumiskoulutuksen myötä. Minulla on myös kokemusta seksuaalisuuden- sekä sukupuolen monimuotoisuuden kanssa työskentelystä.

Olen parhaillaan kognitiivisesti suuntautuneessa psykoterapeuttikoulutuksessa. Lisäksi olen käynyt kattavan noin kahden vuoden mittaisen lyhytterapeuttisen kognitiivis-integratiivisen terapiamenetelmäkoulutuksen. Pystyn tarjoamaan laajasti apua erilaisiin vaikeuksiin kuten mieliala- ja ahdistusoireisiin, elämänsuunnan etsimiseen, elämäntilannekriiseihin sekä uupumukseen. Olen kiinnostunut myös erityisesti uupumuksen sekä vaativuuden hoitamisesta sekä itsemyötätunnon lisäämisestä.

Client group

Työskentelen aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten kanssa.

Additional information

EN PYSTY TOIMIMAAN VIELÄ PSYKOTERAPEUTTINA KELAN TUKEMAAN PSYKOTERAPIAAN. Olen vasta tähän pätevyyteen johtavassa psykoterapeutti koulutuksessa, johon liittyvää koulutuspsykoterapiaa tarjoan (vähintään 40 tunnin hoitojakso). Terapian kustannukset ovat tällöin tavallisia tuntihintoja alhaisemmat, mutta siihen ei saa tukea Kelalta. Terapia tapahtuu tiiviissä kouluttajapsykoterapeutin työnohjauksessa. Kysy rohkeasti lisää!

First session price

95.00

Regular session price

95.00

Pricing details