Home Page / Find Your Therapist / Elisa Halonen

Elisa Halonen

Psychotherapist, Social worker, Solution-oriented
Seinäjoki,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y Elderly over 67y Couples Groups
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Daytime appointments
Terapeuttista asiakastyötä olen tehnyt vuodesta 1985 lähtien nuorista aikuisista ikäihmisiin. Sosiaali -ja diakoniatyön taustaataani liittyen pidän tärkeänä asiakkaan kokonaisvaltaista kohtaamista ja pyrin tunnistamaan kaikki tekijät, jotka vaikuttavat ihmisen arkeen ja elämään.
Psychotherapeutic Orientation
  • Solution-oriented
  • Cognitive
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

Additional Training

Sexual therapeutic knowledge

About me as a therapist

Yksilö- ,pari ,perhe- ja ryhmätyöstä on kertynyt kokemusta. Sosiaali -ja diakoniatyön taustaani liittyen pidän tärkeänä asiakkaan kokonaisvaltaista kohtaamista ja pyrin tunnistamaan kaikki tekijät, jotka vaikuttavat ihmisen arkeen ja elämään. Terapeuttina pyrin löytämään asiakkaan omat vahvuudet ja tuen niiden kehittämistä sekä mahdollisuutta niiden käyttämiseen arjessa. Ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutukseni on vahvistanut asiakaslähtöistä tavoitteellista työskentelyä, jossa olet oman elämäsi kokemusasiantuntija. Valmiita ratkaisuja ei ole mutta yhteistyöllä ja uusilla näkökulmilla niitä on löydettävissä. Pienin askelin kohti tulevaa.

HUOM. Yhteydenotot välittyvät Terapiatalo Nosteen asiakaspalveluun.

About my therapy sessions

Ratkaisukeskeisiin menetelmiin kuuluu asteikon käyttö, jolla voi määritellä mm.tavoitteita, onnistumisen kokemuksiasi, tehdä terapian väliarviota ja määritellä tulevaisuuden visiota. Asteikkoa käytän pääsääntöisesti myös mielialamittarina.
Positiivinen palaute/kannustaminen ja onnistumisen kokemukset vahvistavat muutostasi. Käytän keskustelun ohella paljon fläppiutaulua havainnollistaakseni, jäsentääkseni keskustelua. Pääasiallinen menetelmäni on dialogi, keskustelu mutta siihen voi luovasti liittää toiminnallisia menetelmiä esim.kirjallisia tehtäviä tai käytännön harjoituksia arjessa. Tavoitteen mukaisia mahdollisia väliaikatehtäviä suunnitella yhdessä. Voimavara-ja ratkaisukeskeisten menetelmien lisäksi menetelmiini kuuluu: Skeematerapeuttinen tunnelukkotyöskentely, joka pohjautuu kognitiiviseen psykoterapiaan, jossa muutetaan ajattelua ja käyttäytymistä.
Erilaiset rentoutumis menetelmät, mielikuvatyöskentely ja viiden pisteen korva- akupunktiokaan eivät ole vieraita menetelmiä.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Personality disorders Bipolar disorder Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Sexual problems Anger management Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Subtance abuse/addiction Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Diversity of Sexuality and Gender Child welfare
My professional background and knowledge

Viittaan erityisosaamisessani seuraaviin koulutuksiin:
Diakoni 1985, Ryhmähoidon koulutus 1987, Sosiaalityöntekijä1989, Seksuaaliterapian koulutusohjelma 1991, työnohjaajakoulutus1994,
Ratkaisukeskeisen työotteen kehittäminen työryhmäkeskeisesti-koulutus 1996
NLP Johdantokurssi, jatkokurssi I ja jatkokurssi II 2000,
Psykodraaman, sosiodraaman ja ryhmätyön peruskoulutus 2002, toiminnallinen ryhmänohjaajakoulutus 2002, psykodraaman kolmannen vuoden koulutuskurssi 2004,
Kognitiivisen psykoterapian perusteet 2009
Puutarhaterapeutti 2016
Päihdetyön ammattitutkinto 2017
35-vuoden työ-ja koulutuskokemus terapeuttisessa työskentelyssä, ovat antaneet useita valmiuksia menetelmällisesti eri viitekehyksissä.
Riippuvuuskäyttäytymisessä erityisosaamista pitkän työkokemuksen kautta päihdetyössä kuin myös päihdetyön opettajan roolissa. Niin henkisen kuin fyysisen väkivallan uhreja olen työssäni kohdannut ja väkivaltatyöskentely on tullut tutuksi.

Client group

Aikuiset 26-67-vuotiaat ja
Nuoret 16-25-vuotiaat sekä vanhempien ohjauskäynnit

KIINNOSTUKSEN KOHTEET: Ihminen kokonaisuutena, työhyvinvointi (mm. tyky/tyhy-päivien toteutus), riippuvuuskäyttäytyminen (esim. päihteet/peli/netti/ shoppailu/ruoka/seksi/porno /läheis-riippuvuus) taustatekijöineen, ratkaisukeskeisyys ja toiminnalliset menetelmät yksilö- ja ryhmäterapiassa, , luovuuden herättely, luonnon käyttäminen kuntoutuksessa. Sosiaali-ja terveysalan työnohjaukset ja koulutukset.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details