Home Page / Find Your Therapist / Elina Lähteelä

Elina Lähteelä

In education Psychologist, Integrative
Jyväskylä,
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
This therapist offers education therapy. Read More.
Olen psykologi ja opiskelen integratiiviseksi psykoterapeutiksi (Jyväskylän yliopisto 2017-2021). Otan vastaan asiakkaita koulutusterapiaan. Voit olla minuun yhteydessä monenlaisten elämän haasteiden, ongelmien tai muutostoiveiden kohdatessa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Integrative
About me as a therapist

Terapeuttina minulle on tärkeää luottamuksellisen yhteistyösuhteen luominen, mikä tarjoaa turvallisen pohjan käsitellä monenlaisia tunteita, ajatuksia ja toimintatapoja. Olen kiinnostunut ymmärtämään jokaisen asiakkaan yksilöllistä kokemusmaailmaa. Työntekijänä olen kuunteleva ja empaattinen, mutta saatan myös esittää aktiivisesti kysymyksiä ja herätellä pohtimaan erilaisia näkökulmia. Työskentelyotteeni on integratiivinen, mikä tarkoittaa joustavaa ja asiakaslähtöistä työtapaa, jossa työskentelyn tavoitteista ja toimintatavoista neuvotellaan yhdessä. Psykologin työn kautta minulla on kokemusta aikuisten ja nuorten parissa tehtävästä mielenterveystyöstä. Olen työskennellyt mm. mieliala- ja ahdistusoireista, stressistä ja uupumuksesta, ihmissuhdepulmista sekä elämäntilannekriiseistä kamppailevien asiakkaiden kanssa.

About my therapy sessions

Tapaamisillamme käymme läpi juuri niitä asioita, jotka sinä koet merkityksellisiksi ja joihin kaipaat tukea ja muutosta. Keskustelun kautta tutkimme ja jäsennämme ajatuksiasi ja tunteitasi. Voimme tarkastella mennyttä elämänhistoriaasi, ajankohtaisia pulmatilanteita sekä tulevaisuuden toiveita sinun yksilöllisistä toiveista ja tarpeistasi riippuen. Itseymmärryksen lisääntymisen kautta mahdollistuu uudenlaisten näkökulmien ja toimintatapojen omaksuminen.

Issues often worked with
Hurting yourself Gender or Sexual-Identity Questions Difficulty sleeping Personal growth and development Self-destructive thoughts Challenging life situation To deal with a crime victim, sudden loss or other traumatic experience Sexual abuse Processing my past Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Client group

Tarjoan koulutusterapiaa aikuisille.

First session price

40.00

Regular session price

40.00

Pricing details

Opiskelen psykoterapeutiksi, ja koulutukseni aikana veloitan 40€/ 45 min.
Tutustumiskäynti on 40€/ 60min.