Home Page / Find Your Therapist / Eija Kouhia

Eija Kouhia

Psychotherapist, Nurse, Group psychotherapy
Tampere, Keskusta
Finnish
Customer Groups
Groups Elderly over 67y Adults 18-67y
Length of Therapy
Long-term Short-term
Availability
Evening appointments
Kokemukseni perusteella ryhmäterapia soveltuu hyvin hoidoksi masennukseen, sosiaaliseen jännittämiseen, ahdistukseen sekä paniikkioireisiin. Ryhmäterapiasta ovat hyötyneet myös työuupumuksesta kärsivät henkilöt. Alkavista ryhmistä ja vapaista paikoista tiedustelut puhelimitse 040-539 2024.
Psychotherapeutic Orientation
  • Group psychotherapy
Provided KELA Services

Kela rehabilitation psychotherapy

About me as a therapist

Olen psykodynaamisesti suuntautunut ryhmäpsykoterapeutti. Eri pituisia ja eri-ikäisille suuntautuneita terapiaryhmiä olen ohjannut Tampereella vuodesta 2009 alkaen. Ennen ryhmäterapian aloittamista tapaan jokaisen ryhmään hakeutuvat henkilön yksilöllisesti 1-3 kertaa, jolloin voimme tutustua ja yhdessä pohtia ryhmäterapian soveltuvuutta hänelle. Terapia-asiakkaiden kanssa teen aina kirjallisen sopimuksen ryhmäterapiasta, jossa sitoudumme psykoterapeuttiseen työskentelyyn. Ryhmän ohjaajana pidän huolta, että jokainen ryhmän jäsen saa tilaa ja tulee kuulluksi. Tästä syystä ohjaamassani terapiaryhmässä on enintään kuusi jäsentä.

About my therapy sessions

Ryhmäterapiassa asioita käsitellään keskustellen. Siinä pyritään ymmärtämisen avulla oivallukseen, joka voi muuttaa käsitystä itsestä ja toisista. Ryhmäterapiassa pyritään käyttämään hyväksi kaikkia ryhmän terapeuttisia mahdollisuuksia. Painopiste vaihtelee yksittäisistä ryhmän jäsenistä ja jäsenten välisistä suhteista koko ryhmän dynamiikkaan.

Terapiaryhmässä kaikki ryhmän jäsenten ilmaisemat ideat ja ajatukset ovat arvokkaita ja niitä arvostetaan sellaisinaan ryhmän kokonaisuutta edistävinä. Ryhmän ohjaaja huolehtii, että kaikki äänet pääsevät kuuluville. Ryhmäterapia antaa valmiuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen myös ryhmän ulkopuolella, kuten esimerkiksi opiskelutilanteisiin sekä työyhteisön ihmissuhteisiin.

Issues often worked with
Treatment of physical illness Difficulty sleeping Personal growth and development Challenging life situation Processing my past Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Feeling bad Low self-esteem Challenges in parenting Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
Areas of Specialization
Obsessive-compulsive disorders Pain related difficulties Bipolar disorder Adoption & placement
My professional background and knowledge

Olen mielenterveystyöhön suuntautunut sairaanhoitaja (amk) ja työnohjaaja.
Minulla on koulutus ja kokemus psyykkisen kriisityön tehtävistä.
Terapiatyön lisäksi toimin työnohjaajana sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla sekä lastensuojelun sijaisperheille. Työskentelen myös sopeutumisvalmennuksen ja kuntoutuksen asiantuntijatehtävissä.
Ennen yksityiseksi ammatinharjoittajaksi siirtymistäni työskentelin suunnittelijana Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön asiakasohjausyksikössä.

Client group

Tarjoan nuorten aikuisten, aikuisten sekä ikääntyvien lyhyt- ja pitkäkestoista ryhmäterapiaa.

Additional information

Yhteydenotot puhelimitse 040-5392024 tai sähköpostilla eija.kouhia@gmail.com

First session price

20.00

Regular session price

52.00

Pricing details

Kelan kuntoutustuki ryhmäterapiatunnilta on 42 €. Asiakkaan omavastuuosuudeksi jää 10 €/terapiakerta.