Home Page / Find Your Therapist / Eeva Merikanto

Eeva Merikanto

In education Psychologist, Cognitive
Helsinki, Videovastaanotto
Finnish
Customer Groups
Adults 18-67y
Length of Therapy
Single consultation Long-term Short-term
Availability
Evening appointments Daytime appointments
This therapist offers education therapy. Read More.
Tarjoan psykologin keskusteluapua joustavasti tilanteeseesi sopien: kertakäyntejä, lyhytterapioita ja pidempiä hoitojaksoja. Olet lämpimästi tervetullut etävastaanotolleni monenlaisten huolenaiheiden kanssa.
Psychotherapeutic Orientation
  • Cognitive
About me as a therapist

Olen terapeuttina läsnäoleva ja empaattinen, ja minulle on tärkeää välitön ja aito kohtaaminen asiakkaan kanssa. Arvojani ovat asiakkaan yksilöllisyyden kunnioitus ja turvallisen tilan luominen asiakkaalle oman kokemuksen käsittelyyn ja tunteiden äärelle pysähtymiseen. Asiakkailta monesti saamani palaute on, että kanssani on mahdollista ottaa vaikeita asioita esiin, vaikka niistä olisi aiemmin ollut liian haastavaa puhua.

About my therapy sessions

Työskentelen integratiivisella otteella hyödyntäen pääosin kognitiivisia menetelmiä. Lähdemme yhdessä kartoittamaan tilannettasi: mistä oikeastaan on kyse ja millaisia toiveita ja tavoitteita itse haluaisit saavuttaa vointisi ja tilanteesi suhteen. Käynnit perustuvat keskusteluun, jonka lisäksi voimme käyttää erilaisia menetelmiä ja harjoituksia, joilla syvennymme tunteisiin, ajatuksiin, uskomuksiin ja käyttäytymismalleihin. Käynteihin voidaan yhdistää kotona tehtäviä harjoituksia, kuten rentoutumis- tai mindfulness-harjoituksia. Työskentely painottuu nykyhetkeen, kuitenkin niin että menneisyyden vaikutus nykyhetkeen tulee riittävästi ymmärretyksi. Minulle on merkityksellistä, että muutosta tapahtuu myös käytännön tasolla ja pystyt entistä paremmin elämään itsesi näköistä, mielekästä elämää.

Issues often worked with
Subtance abuse/addiction Difficulty sleeping Personal growth and development Psychotic disorders Personality disorders Challenging life situation Processing my past Phobia/fear Obsessive-compulsive disorder Panic attacks Anxiety towards social situations Eating disorders Changing lifestyle Feeling bad Low self-esteem Burnout Relationship problems Depression/Anxiety
My professional background and knowledge

Olen koulutukseltani psykologi ja opiskelen kognitiiviseksi psykoterapeutiksi. Minulla on vuosien kokemus psykiatrian erikoissairaanhoidossa työskentelystä, niin ahdistus-, mieliala- kuin psykoosioireista kärsivien asiakkaiden kanssa.

Client group

Työskentelen aikuisten asiakkaiden kanssa.

Additional information

Minduun ajanvarauksen kautta tarjoan vain etävastaanottoja. Lähivastaanotolle voit varata minulle ajan Terapiatalo Nosteen ajanvarauksen kautta.

First session price

90.00

Regular session price

90.00

Pricing details